Länk till startsidan

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 49 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden och viktiga ärenden i kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget och den kommunala skattesatsen. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Kommunfullmäktiges möteskalender

Kommunfullmäktige sammanträder i regel varje månad (förutom februari, juli och augusti). Mötena är offentliga och börjar i regel kl 18.00.

Möteskalender

Fullmäktiges kallelser och protokoll

Titta på webb-tv från fullmäktige

Ställ en fråga

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt.

Hur ställer du frågor till kommunfullmäktige?

Fullmäktige tar emot frågor vid sammanträdespunkten Allmänhetens frågestund.

Tänk på att frågorna måste röra de frågor som finns på ärendelistan för mötet.
 
Frågorna besvaras av kommunstyrelsens ordförande och eller av kommunstyrelsens förste vice ordförande och frågestunden är begränsad till tjugo minuter.

Det går bra att ställa frågan direkt på kommunfullmäktiges sammanträde. Frågorna kan också skickas in i förväg via e-post till kansli@ale.se eller brev till Ale kommun, Kommunfullmäktige, 449 80 Alafors.

Kommunfullmäktiges presidium

  • Ordförande Claes-Anders Bengtsson (KD)
  • Förste vice ordförande Elaine Björkman (S)
  • Andre vice ordförande Lars Kopp (M)

 

Mandatfördelning
Mandatfördelning

Parti

2022

2018

2014

2010

2006

Aledemokraterna

-

1

3

6

6

Centerpartiet

3

3

2

2

3

Framtid i Ale

2

3

2

-

-

Kristdemokraterna

3

2

2

2

3

Liberalerna

2

2

2

3

3

Miljöpartiet

1

2

3

2

2

Moderaterna

10

11

10

11

7

Socialdemokraterna

14

13

17

17

20

Sverigedemokraterna

10

8

5

3

1

Vänsterpartiet

4

4

3

3

4

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 17 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen