Länk till startsidan

Föreningsrådet

Föreningsrådet är en naturlig koppling mellan kommun och föreningsliv, där föreningsrepresentanter kan vara med och påverka i frågor som rör föreningslivet. Föreningsrådet består av valda representanter från föreningar i Ale kommun.

Syfte med föreningsrådet

Syftet med föreningsrådet är att vara ett samverkansorgan för ideella föreningar och göra det enklare för föreningar att vara med och påverka Ale kommuns utveckling. Genom att kontakta oss fångar vi upp dina frågor och ser till att de kommer vidare genom att hålla en kontinuerlig och levande dialog mellan kommunens föreningar, politiker och tjänstemän.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

 • Verka för att utveckla föreningslivet i Ale kommun
 • Bevaka och driva föreningslivets intressen
 • Verka för att utveckla samverkan mellan föreningar

Kommunala uppgifter

 • Göra de framställningar som rådet finner behövliga till kultur- och fritidsnämnden och andra myndigheter
 • Får vara referensgrupp i frågor som rör föreningars situation
 • Avge remissvar på erhållna remisser i kommunala ärenden av betydelse för föreningslivets situation i Ale kommun

Ledamöter

Föreningsrådet består under 2023 av ordförande, fem ledamöter och fem ersättare.

Ordförande

Ledamöter

 • Eva-Maja Hammad, Starrkärr-Kilanda hembygdsförening
 • Linn Corneliusson, Bohus Gymnastikförening
 • Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening
 • Robert Werling, Ale Basket
 • Soli Strömberg Rosendahl, Bohus racing

Ersättare

 • Gabriella Anjou, Equmenia Guntorp
 • Gunilla Wallengren, DHR Ale/Bohus IF
 • Pär Hummerhielm, Ale Vikingagård, Byalaget
 • Stig Larsson, Alebygdens Bouleklubb

Valberedning

Valberedningen består av tre föreningsrepresentanter samt två kommunrepresentanter:

 • Bo Björklund, Skepplanda hembygdsförening
 • Jan-Åke Bernsten, Hålanda Bygdegårdsförening
 • Jean Altun, Ale boxningsklubb
 • Ida Hejdenberg, kultursamordnare Ale kommun
 • Sandra Döbeln, föreningsutvecklare Ale kommun (sammankallande)
  E-post sandra.dobeln@ale.se

Nominera till föreningsrådet

Nominering görs via formuläret och kan göras löpande under året.

Känner du någon som brinner för föreningslivet och som du tror skulle passa bra i föreningsrådet? Eller är det du själv som känner att du skulle vilja bidra med din kompetens och erfarenhet till föreningsrådet? Ålder spelar ingen roll, det viktigaste är att du vill vara med och bidra till att utveckla föreningslivet i Ale. Det ska vara lätt att driva förening i Ale, och där har föreningsrådet en stark och viktig roll att spela genom att hjälpa till att skapa rätt förutsättningar.

Ange ditt ärende
Ange ditt ärende


5. Dina uppgifter
5. Dina uppgifter
Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 13 mars 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen