Länk till startsidan

Kommunstyrelse

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsens representanter väljs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Kommunstyrelsen ansvarar för att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamhet och ekonomi följs och att den löpande förvaltningen i kommunens nämnder sköts rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen övervakar också att kommunen fullgör de uppgifter som enligt lag och författning åligger kommunen. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och nio ersättare valda av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande samt en förste och en andre vice ordförande, vilka tillsammans utgör kommunstyrelsens presidium.

Ordförande och kommunalråd

 • Mikael Berglund (M)

Förste vice ordförande och oppositionsråd

 • Dennis Ljunggren (S)

Andre vice ordförande

 • Robert Jansson (SD)

Ledamöter

 • Sandi Nordin (S)
 • Annica Westdahl-Eriksson (SD)
 • Eddie Glans (M)
 • Sven Engdahl (V)
 • Sune Rydén (KD)
 • Jessika Loftbring (C)

Ersättare

 • Lena Orstadius (S)
 • Jari Tolkki (SD)
 • Lars Kopp (M)
 • Gunnar Skaven (S)
 • Staffan Andersson (KD)
 • Stefan Gustafsson (FIA)
 • Caroline Holmberg (S)
 • Ann-Sofie Hellvard (V)
 • Renée Palmnäs (FIA)

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen