Länk till startsidan

Tvätta inte bilen på gatan!

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Tvätta din bil i en biltvättsanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas.

Biltvätt räknas som miljöfarlig verksamhet

Enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.

Orenat tvättvatten

Beroende på var du står hamnar tvättvattnet antingen orenat ut i närmaste vattendrag eller så går det med dagvattenledningarna till kommunala reningsverk. Även om smutsvattnet går till ett reningsverk så kan det inte renas från alla skadliga ämnen som kommer från din biltvätt.

Skydd av dricksvatten

Göta älv är Sveriges största vattendrag och förser 700 000 människor med dricksvatten. I Ale kommun finns två vattenskyddsområden som berör Göta Älv. Ett vattenskyddsområde omfattar en mindre del av Göta älv och sträcker sig från södra Surte och söderut och ett vattenskyddsområde omfattar Göta Älv och Vänersborgsviken och sträcker sig från södra Surte och norr ut. Inom det södra vattenskyddsområdet gäller ett direkt förbud mot att tvätta bilen på gatan. Karta över vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Åk till en tvättanläggning

Tvätta din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till ett reningsverk.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 19 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen