Länk till startsidan

Krav från 1 januari 2024: sortera ut matavfallet

1 januari 2024 införs en lag i alla EU-länder om att alla hushåll och verksamheter ska sortera ut sitt matavfall. I Ale kommun kommer alla hushåll ha möjlighet att sortera ut sitt matavfall från januari 2024.

En stor del av matavfallet slängs fel

Ale kommun införde möjligheten att sortera ut matavfallet från restavfallet redan 2018 men ändå innehåller en genomsnittlig soppåse i Ale ungefär en fjärdedel matavfall. Avfallet i soppåsen förbränns och energin går till stora delar förlorad till en hög kostnad.

Visste du att 1/3 av den mat som produceras globalt slängs? Maten skall naturligtvis i första hand ätas upp och skal, äppleskrottar, morotsblast och ben från kött och fisk m.m. ska hamna i den bruna papperspåsen för matavfall så att det kan bli biogas och biogödsel.

Matavfallet blir till biogas och biogödsel

Matavfallet som samlas in hos hushåll och verksamheter i kommunen tar det kommunala bolaget Renova hand om i sin anläggning för matavfall i Marieholm i nordöstra Göteborg. Där mals, blandas, pressas och silas matavfallet till något som kallas för slurry. Renova tillverkar ungefär 40 000 ton slurry varje år. Denna slurry tar sedan ett företag i Falkenberg och ett annat i Kungshamn hand om genom att röta den. Rötning innebär att slurryn finns i en tank utan syre i omkring en månad. Då bryts avfallet ner med hjälp av bakterier och det bildas biogas. Det som inte har blivit gas går nu att använda som biogödsel.

Biogas i stället för fossila bränslen

Biogas används till fordonsbränsle, särskilt för lastbilar och bussar och ersätter då fossila drivmedel som diesel och bensin. Industrier som behöver värme i sin tillverkning kan använda biogas i stället för fossil naturgas. Biogas är ett klimatneutralt bränsle eftersom den inte tillför någon ny koldioxid till atmosfären.

Av en matavfallspåse som väger ungefär två kg går det att utvinna biogas som kan driva ett fordon i fyra kilometer.

Biogödsel i jordbruket

Biogödsel innehåller alla gödningsämnen som en åkerjord behöver för att göra jorden mer bördig. Biogödsel som sprids ut på åkrar ger därför fler sorters näring till jorden än vad som finns i konstgödsel. Den biogödsel som tillverkas av slurryn från Renovas anläggning i Marieholm blir till nästan 40 000 ton biogödsel som är godkänd för användning vid ekologisk odling. Det gör att det matavfall som hamnar i bruna påsen och lämnas till matavfallsinsamling gör det lättare att odla ekologiskt och minskar behovet av att bryta fosfor i gruvor som används i konstgödsel. Fosfor är en ändlig resurs som vi i dag behöver importera till Sverige.

Av en matavfallspåse som väger ungefär två kg blir det biogödsel som räcker för att odla havre till elva portioner havregrynsgröt.

Tips för bekväm sortering av matavfall

  • Samla ditt matavfall i en brun papperspåse på ett ställe med bra ventilation.
  • Använd en påshållare till din matavfallspåse och stoppa inte påshållaren i en hink eller plastpåse.
  • Lämna ditt matavfall till matavfallsinsamlingen ofta.
  • Lägg skrynklat hushållspapper, bitar av en äggkartong eller något liknande i botten av den bruna påsen. En papperspåse ihopknölad till en luftig korv som täcker matavfallspåsens botten funkar allra bäst. Då blir det luftigt i botten av påsen. Själva pappret i påsen går inte sönder av vatten eller fukt. Det är skarvarna som kan gå upp av för mycket fukt.

Uppdaterades: 11 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen