Länk till startsidan

Yrkesintroduktion (IMY)

Vet du vilket yrke du drömmer om men inte är behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet? Då kan yrkesintroduktion vara rätt för dig. Här utbildar du dig direkt till ett jobb. Du läser ämnen som hör till ditt yrke samt har praktik på en arbetsplats.

Vad är Yrkesintroduktion?

En Yrkesintroduktion eller IMY som den också kallas är ett av introduktionsprogrammen, som riktar sig mot ett yrke eller en bransch. Syftet kan vara både att bli behörig till det nationella yrkesprogrammet eller att genom Yrkesintroduktionen bli anställningsbar.

Vem är Yrkesintroduktion till för?

Yrkesintroduktion är till för dig som ungefär vet mot vilket yrke eller bransch du önskar jobba i.

Antingen går du IMY för att du vill påbörja dom Programgemensamma ämnena (Programgemensamma ämnen är de ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ämnen som ger programmet dess prägel eller karaktär) samtidigt som du läser klart det som saknas för full behörighet till nationellt program. När du sedan uppnår behörighet söker du igen till nationellt program.

Eller så ser du yrkesintroduktionen som din fullständiga gymnasieutbildning. Med hjälp av dom programgemensamma kurser vi erbjuder och Apl-perioder har du förutsättningar att bli anställningsbar.

Yrkesintroduktion på Ale Gymnasium

Att läsa någon av våra 4 yrkesintroduktioner på Ale Gymnasium innebär:

  • Du och din mentor har en nära kontakt
  • Dom programgemensamma kurser du läser på din yrkesintroduktion är noga utvalda för att du ska få en yrkeskompetens som ger dig förutsättningar till anställning både inom Göteborgsregionen men även nationellt.
  • Om du saknar svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska kan du gå hos oss för att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram. Vi erbjuder alla våra elever på yrkesintroduktion dessa ämnen på grundskolenivå och gymnasienivå.
  • Du får en utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden i Ale Kommun

Kontakt

Ale gymnasium

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post alegymnasium@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Vi som jobbar här

Rektor Magnus Fagerström,
telefon 0303-70 42 75

Verksamhetssamordnare Anna Johansen

Skolexpedition,

telefon 0303-70 39 53

Skoladministratör Marita Hansson

Elevkoordinatorer Li Andersson, Daniel Norlander

Specialpedagog Lovisa Gustafsson

Skolsköterska Veronica Karlsson,
telefon 0303-70 39 55

Skolkurator Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson

Postadress

Ale kommun

Ale gymnasium

449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen