Länk till startsidan

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ger dig som saknar behörighet till gymnasiet möjlighet att komma in på ett nationellt program eller börja arbeta direkt efter avslutade studier.

Utbildningen anpassas efter dina behov

Utbildningen är anpassad efter dina behov och förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb. Utbildningen utformas efter dina behov och förutsättningar. Du kan läsa grundskoleämnen, gymnasiekurser, få praktik eller hjälp att hitta din motivation.

Fokus ligger på att få betyg i de ämnen som du saknar och motivationshöjande insatser, som till exempel praktik.

Struktur och upplägg

Varje elev har en mentor som följer hur det går för eleven. Om mentorn upptäcker att eleven behöver extra stöd får hen det.

Ämnen

Utbildningen innehåller grundskoleämnen och aktiviteter för ökad motivation, kunskap om arbetslivet och elevens handlingskraft att nå sina studie-/yrkesmål. Grundskoleämnen som kan erbjudas är i första hand svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion, geografi samt idrott och hälsa. Även andra ämnen och kortare yrkeskurser kan ingå genom upphandling hos annan utbildningsanordnare. För flera elever ingår även praktik på arbetsplats.

Utbildningens längd

Elevens mål med utbildningen och hur utbildningen går avgör hur lång tid eleven behöver för att göra klart utbildningen.

Kontakt

Ale gymnasium

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post alegymnasium@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Vi som jobbar här

Rektor Magnus Fagerström

Verksamhetssamordnare Anna Johansen

Skoladministratör Marita Hansson

Elevkoordinatorer Li Andersson, Daniel Norlander

Specialpedagog Lovisa Gustafsson

Skolsköterska Veronica Karlsson,
telefon 0303-70 39 55

Skolkurator Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson

Postadress

Ale kommun

Ale gymnasium

449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 8 november 2023
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen