Länk till startsidan

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ger dig som saknar behörighet till gymnasiet möjlighet att komma in på ett nationellt program eller börja arbeta direkt efter avslutade studier.

Vad är Individuellt alternativ?

Individuellt alternativ eller IMA som det ibland kallas är ett av de fyra Introduktionsprogrammen. Oavsett vilket introduktionsprogram du går finns det alltid en individuell studieplan för varje elev, planen kan ändras efter utbildningens gång. Om du är obehörig till nationella program och bor i Ale Kommun har du en garanterad plats hos oss på Individuellt alternativ på Ale Gymnasium.

Vem är Individuellt alternativ för?

Individuellt alternativ är till för dig som kanske saknar ett eller två betyg och som snabbt vill bli behörig till ett nationellt program.

Men Individuellt alternativ passar även dig som av olika anledningar kanske knappt varit i skolan eller som inte har med sig några betyg alls från grundskolan. Individuellt Alternativ på Ale Gymnasium ger dig möjlighet att få en studietid på som verkligen är anpassad efter dig och dina förutsättningar.

Individuellt Alternativ på Ale Gymnasium

Att gå Individuellt alternativ på Ale Gymnasium innebär att:

  • Du och din mentor har en nära kontakt
  • I varje grupp går det ca 9 elever.
  • Din individuella studieplan går att ändra, tillsammans kan vi kan lägga till och ta bort ämnen, förändra studietiden och anpassa din gymnasietid mot vilket mål du har.
  • Du kan kombinera skolförlagda studier med praktik, vi har två elevkoordinationer som har hand om praktiksamordning.
  • Vi kan erbjuda dig som elev alla grundskoleämnen förutom hemkunskap, slöjd och kemi.
  • Om du börjar hos oss och redan har betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik från grundskolan så kan du läsa gymnasiekursen hos oss om du vill, dvs Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1.

Kontakt

Ale gymnasium

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post alegymnasium@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Vi som jobbar här

Rektor Magnus Fagerström,
telefon 0303-70 42 75

Verksamhetssamordnare Anna Johansen

Skolexpedition,

telefon 0303-70 39 53

Skoladministratör Marita Hansson

Elevkoordinatorer Li Andersson, Daniel Norlander

Specialpedagog Lovisa Gustafsson

Skolsköterska Veronica Karlsson,
telefon 0303-70 39 55

Skolkurator Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson

Postadress

Ale kommun

Ale gymnasium

449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen