Länk till startsidan

Ekonomi, studiebidrag

Om du studerar heltid på gymnasienivå kan du få studiehjälp till och med första halvåret det år du fyller 20. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det finns även lärlingsersättning och så kallat Rg-bidrag.

Studiebidrag

Du behöver inte ansöka om studiebidrag, Centrala studiestödsnämnden (CSN) får uppgifter om dina studier direkt från din skola. Studiebidraget är 1 250 kronor i månaden och betalas ut automatiskt om du studerar på gymnasienivå på till exempel gymnasium, folkhögskola eller komvux.

Studiebidrag, CSNLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Ansökan om extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som du kan få om din familj har låga inkomster. Du ansöker om extra tillägg hos CSNLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Lärlingsersättning

Lärlingsersättning kan du få om du ska läsa en gymnasial lärlings­utbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram. Du ansöker om lärlingsersättning hos CSNLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Rg-bidrag

Rg-bidrag för hörselskadade eller rörelsehindrade på riksgymnasium kan du få när du ska studera på riksgymnasiet för rörelsehindrade eller döva och hörselskadade. Bidraget är till för dig som behöver bo på studie­orten. Du ansöker om Rg-bidrag hos CSNLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Studiemedel – bidrag och studielån från andra halvåret det år du fyller 20

Du kan få studiebidrag som längst fram till första halvåret det år som du fyller 20 år. Från och med andra halvåret det år som du fyller 20 år behöver du i stället ansöka om studiemedel. Studiemedel består av två delar – ett bidrag som du får, och ett lån som du måste betala tillbaka. Du ansöker om studiemedel hos CSNLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Kontakt

Ale gymnasium

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post alegymnasium@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Vi som jobbar här

Rektor Magnus Fagerström,
telefon 0303-70 42 75

Verksamhetssamordnare Anna Johansen

Skolexpedition,

telefon 0303-70 39 53

Skoladministratör Marita Hansson

Elevkoordinatorer Li Andersson, Daniel Norlander

Specialpedagog Lovisa Gustafsson

Skolsköterska Veronica Karlsson,
telefon 0303-70 39 55

Skolkurator Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson

Postadress

Ale kommun

Ale gymnasium

449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen