Länk till startsidan

Inackordering, reseersättning

Om du har lång och besvärlig resväg till skolan och behöver bosätta dig på skolorten kan du ansöka om inackorderingstillägg. Du måste lämna in en ny ansökan in för varje läsår.

Vad är inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägget är ett bidrag som ges som kompensation för fördyrat boende samt för hemresor i samband med studier. Tilläggets storlek beror på hur långt det är mellan ditt hem och skolan. En förutsättning för att du ska få bidraget är att du flyttar till skolorten, eller dess närhet, och att du studerar på heltid.

Ansökan

Du måste göra en ny ansökan måste inför varje läsår. Sista ansökningsdagen är den 30 september. Ansökningar inkomna senare under läsåret utbetalas från och med innevarande månad i samband med ordinarie utbetalningstillfälle.

Inackorderingstillägg från Ale kommun

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola, kommunal gymnasiesärskola eller komvux ansöker du om inackorder­ingstillägg från Ale kommun. Inackorderingstillägget kan sökas fram till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Du söker inackorderingstillägg genom vår e-tjänst inackorderingstillägg Länk till annan webbplats. eller på blanketten för ansökan om inackorderingstillägg Pdf, 1 MB..

Om du söker inackorderingstillägg via e-tjänsten behöver du även bifoga ett intyg Pdf, 2 MB. som ska fyllas i av den skola som du ska gå på.

Inackorderingstillägg från CSN

Elever som studerar på en fristående skola, folkhögskola eller riksinternat får ansöka om bidrag hos CSN (Centrala studiestödsnämnden). Då ansöker du om inackorderingstillägg från CSN Länk till annan webbplats..

Inackorderingstilläggets storlek

Storleken på bidraget beror på avståndet mellan hemmet och skolan. Vid beräkning av avståndet används Eniro (www.eniro.se), kortaste vägen. Det är utbildningsnämnden som fattar beslut om bidragsnivåerna.

Beräkningstabell för avstånd mellan hemmet och skolan

Avstånd

Kr per månad

40–85 km

1 891kr

86–224 km

2 177 kr

225–1 299 km

2 521 kr

Mer än 1 300 km

2 865 kr

Lång restid

Om avståndet mellan hemmet och skolan enkel väg är mindre än 40 kilometer kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag. Bidraget beräknas på 1/30 av prisbasbeloppet, 57 300 kronor för år 2024.

Kontakt

Ale gymnasium

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post alegymnasium@ale.se

Frånvaroanmälan

Teletjänst på svenska 0515-869 57

Teletjänst på arabiska 0515-77 66 05

Teletjänst på engelska 0515-77 66 06

Via webben ale.skola24.se Länk till annan webbplats.

Vi som jobbar här

Rektor Magnus Fagerström,
telefon 0303-70 42 75

Verksamhetssamordnare Anna Johansen

Skolexpedition,

telefon 0303-70 39 53

Skoladministratör Marita Hansson

Elevkoordinatorer Li Andersson, Daniel Norlander

Specialpedagog Lovisa Gustafsson

Skolsköterska Veronica Karlsson,
telefon 0303-70 39 55

Skolkurator Susanne Barre

Studie- och yrkesvägledare Sandra Berndtsson

Postadress

Ale kommun

Ale gymnasium

449 80 Alafors

Hitta hit

Göteborgsvägen 26, Älvängen

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen