Länk till startsidan

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. På varje skola i Ale kommun finns det ett elevhälsoteam med skolsköterska, skolkurator/socialpedagog och skolpsykolog tillsammans med specialpedagog. På vissa skolor ingår också studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet leds av rektor på skolan. De arbetar med att stödja elevers utveckling mot läroplanernas mål, främja elevernas utvecklande av en god psykisk och fysisk hälsa samt främja en god miljö och en god lärandesituation på skolan.

Skolsköterska, skolkurator/socialpedagog, skolpsykolog och skolläkare ingår i den centralt organiserade elevhälsan med en egen chef. Det dagliga arbetet på skolan samordnas och leds av respektive rektor.

Elevhälsan arbetar på skolans uppdrag

Skolans uppdrag är utgångspunkten för elevhälsans arbete, både på grupp och på individnivå. Elevhälsan har inte något behandlingsuppdrag eller möjlighet att erbjuda långvariga stödkontakter. Om sådant behov finns är det primärvården, till exempel barn- och ungdomspsykolog, barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten som du ska vända dig till. Det finns också ett nära samarbete med primärvården, socialtjänsten och elevhälsan.

Anmälningsplikt

Liksom alla verksamma inom skolan har elevhälsans personal enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen skyldighet att genast rapportera till socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen