Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Hur kan Älvängen växa?

Vi planerar för att Älvängen kommer växa. Hjälp oss med dina tankar och idéer.

Elvira

Tyck till om Älvängens framtid

Dela med dig av dina erfarenheter och idéer i enkäten som du når via länken nedan. Enkäten var öppen 30 mars till 7 maj.

Vi planerar för Älvängens ytterområden

Vi planerar för att Älvängen kommer växa och att fler kommer bo i ortens ytterområden. Här är tanken att det ska vara nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det ska också finnas trygga gång- och cykelvägar. Utvecklingen ska ske på ett hållbart sätt, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Därför tar vi nu fram en fördjupad översiktsplan för området runt om Älvängen inklusive Skönningared och Emylund.

Fördjupad översiktplan för Älvängen

Karta över området Länk till annan webbplats.

Vad händer sen?

Ditt bidrag kommer att vara ett underlag i planeringen av Älvängen. En sammanfattning av det som kommit in kommer att publiceras här på vår webbplats.

Önskar du hjälp med att lägga till dina tankar och idéer?

På kontaktenter i Nödinge finns personal på plats som kan hjälpa dig via deras datorer. Kontaktcenter hittar du i kommunhuset i Nödinge Ale torg 7.

Tack för att du hjälper oss planera för Älvängen!

Kartöversikt

Bild på avgränsningen. Den fördjupade översiktsplanen har ärendenummer PLAN.2015.20

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den