Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skredsäkring och sanering i Älvängen

Nu skredsäkrar vi mark i industriområdet vid Göta älv i västra Älvängen för att möjliggöra sanering av den förorenade marken.

Älvängens västra industriområde har använts av industriverksamheter sedan i slutet på 1800-talet. Marken i området består av fyllnadsmassor till varierande djup som underlagras av lera. Fyllningen utgörs framför allt i strandzonen delvis av industriellt restavfall och byggnadsrester. Stora delar av fyllnadsmassorna i området är påverkade av föroreningar, främst PAH, petroleumkolväten och tungmetaller.

Transportbotten samt erosion ger liten förekomst av sediment. Utanför strandkanten har det påvisats en mängd rivningsmaterial.

Förekomsten av geotekniska problem varit känt sedan 1960-talet.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den