Länk till startsidan

SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning för dig som inte har svenska som modersmål.

Vad är SFI?

Vid studier inom SFI får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Du lär dig tala, läsa och skriva. Du tränar på att använda språket i vardagen och på arbetet.

Det finns kurser på flera olika nivåer och vilken grupp du ska gå i avgörs av din utbildningsbakgrund och genom testning.

  • ​Studieväg 1, Kurs A–D för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland
  • Studieväg 2, Kurs B–D för dig med grundskoleutbildning
  • Studieväg 3, Kurs C–D för dig med lång utbildning, snabb studietakt och förmåga att arbeta självständigt.

Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna i en informationsfolder från Skolverket. Vilken kurs du ska börja avgörs tillsammans med din lärare. Målsättning, tidigare erfarenheter och utbildningsbakgrund avgör vilken kurs du ska gå.

Du får betyg efter kurs A, B, C och D.

Vem får läsa SFI?

Du som saknar grundkunskaper i svenska får läsa SFI inom vuxenutbildningen från och med det år du fyller 16. Du ska vara folkbokförd i Ale och ha ett fullständigt personnummer.

Flyktingar från Ukraina

Från och med augusti 2023 kan du som är flykting från Ukraina och är folkbokförd i Ale kommun lämna en intresseanmälan om att studera inom SFI. För att få göra en intresseanmälan ska du ha ett ukrainskt medborgarskap och sökt eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. Du behöver även ditt samordningsnummer som du fått från Skatteverket.

Kontakta komvux expedition via kontaktcenter, telefon 0303-70 30 00.

EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz

Om du är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt samt vara bosatt i Ale. Ta med pass för att visa medborgarskap.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa med introduktionsersättning. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

Ansökan

Du ansöker på vår blankett för SFI-anmälan (svenska) Pdf, 1 MB.
Du kan skicka blanketten tiill oss eler lämna den komvux expedition på Ledetvägen 4 i Alafors.

Om du är Ukrainska medborgare så kontaktar du expeditionen på Ledetvägen 4 i Alafors.

Vill du ha råd?

Hos en studie- och yrkesvägledare får du möjlighet att diskutera dina fortsatta studier och planera för ditt fortsatta yrkesliv. Du kan också få hjälp med att söka andra kurser inom komvux samtidigt som du läser SFI.

Kontakt

Komvux

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

Frånvaroanmälan

Telefon 0303-70 33 58

Vi som jobbar här

Rektor

Anders Hedman

E-post anders.hedman@ale.se

Expedition

Gunilla Johansson

E-post gunilla.johansson@ale.se

Studie- och yrkesvägledare

Dan Andersson

E-post dan.andersson@ale.se

Per-Erik Lindenau

E-post per-erik.lindenau@ale.se

 

Postadress

Ale kommun

Komvux

449 80 Alafors

Hitta hit

Vi finns i Himlaskolan, Ledetvägen 4 i Alafors. Parkering finns framför ingången.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 24 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen