Länk till startsidan

Resebidrag

Du som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och har bestämt dig för att flytta tillbaka till ditt hemland kan ibland få bidrag för hemresan för dig och din familj.

För att kunna ansöka om resebidrag ska du vara

  • flykting och ha tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd
  • alternativt skyddsbehövande och ha tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd
  • ha fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd av synnerligen ömmande omständigheter
  • kvotflykting och ha tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd

Du kan inte få bidrag

  • om du har blivit svensk medborgare
  • om du har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet
  • om du har inkomst
  • om du har andra ekonomiska tillgångar som gör att du kan betala resan själv.

Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om vem som kan ansöka om bidrag för att flytta hem, hur du ansöker, hur mycket bidrag du kan få och hur bidraget betalas ut

Ale kommun informerar om resebidraget enligt ett fullmäktigebeslut 2022-12-12.

Uppdaterades: 9 februari 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen