Länk till startsidan

Timvikarie kost

Kostverksamheten ansvarar för alla måltider som serveras i de förskolor, grundskolor och gymnasiet som drivs i kommunens regi, samt tillagar måltider till äldreboenden. Totalt är det cirka 40 köksenheter och cirka 100 medarbetare.

Visa din tillgänglighet i Time Care Pool

För att vi ska kunna erbjuda dig lediga pass behöver du själv gå in i Time Care Pool och lägga in/ta bort tillgänglighet samt hålla din kalender uppdaterad. Minimikravet är att vara tillgänglig minst åtta pass i månaden. Vi uppskattar om du har möjlighet att lägga in din tillgänglighet så långt fram i tiden som möjligt.

Time Care Pool - inloggning Länk till annan webbplats.

Time Care Pool - instruktionsfilm Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar

  • Du ansvarar själv för att lägga in din tillgänglighet i Time Care Pool och att du uppfyller minimikravet på åtta tillgänglighetspass per månad.
  • Du väljer själv när du kan arbeta genom att lägga dig tillgänglig och om du då får en förfrågan förväntas du tacka ja till en bokning.
  • När du blivit bokad är det din skyldighet att infinna dig i tid på bokat pass.
  • Om du missköter dina bokade pass kan detta leda till att du inte blir erbjuden fler bokningar.
  • Om du inte lagt in dig som tillgänglig i Time Care Pool under en tremånadersperiod och inte heller meddelat detta kommer du per automatik försvinna ur systemet och inte längre vara bokningsbar.

Försäkring

Du är försäkrad hos AFA Försäkring under arbetstid samt till och från arbetet. Du hittar mer information om försäkringen på försäkringsbolagets webbplats Länk till annan webbplats..

Arbetsuppgifter

Antalet matgäster kan variera från 40-800 beroende på storlek på boende/skola/förskola. Köken är belägna från Alvhem i norr till Surte i söder.

Kock

Du arbetar med att täcka upp vid ordinarie medarbetares frånvaro. Detta kan innebära att du som kock ena dagen självständigt tar hand om ett förskolekök och andra dagen är en del av ett köksteam i ett större kök. Du lagar och/eller serverar näringsriktig och god mat i våra kök. Du sköter de dagliga städrutinerna i köket och följer aktuellt köks egenkontroll och rutiner.

Måltidsbiträde

Som måltidsbiträde jobbar du i ett köksteam i ett större kök eller mottagningskök med förekommande uppgifter.

Riktlinjer och rutiner för livsmedelhygien

Som timavlönad inom kostenheten är det din skyldighet att följa nedanstående riktlinjer och rutiner för livsmedelshygien.

Riktlinjer och rutiner för livsmedelshygien Pdf, 494 kB.

Information om specialkost

Information om specialkost Pdf, 570 kB.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Du som är bokad i kök på äldreboende (SÄBO)

  • Vardagar: Kontakta oss på telefon 0704-32 01 91. Uppge alltid vilken arbetsplats och vilken tid du är bokad på. Du måste höra av dig till oss varje bokad sjukdag eller meddela hur länge du kommer att vara sjuk.
  • Röda dagar: Kontakta köket du är bokad på.

Du som är bokad i kök på förskola

  • Kontakta oss på telefon 0704-32 01 91. Uppge alltid vilken arbetsplats och vilken tid du är bokad på. Du måste höra av dig till oss varje bokad sjukdag eller meddela hur länge du kommer att vara sjuk.

Du som är bokad i kök på skola

  • Ring köksmästaren på arbetsplatsen du är bokad på. Kontaktuppgifter till din köksmästare finns i sms-bekräftelsen du fick när du bokades. Du ska även kontakta oss på telefon 0704-32 01 91 och uppge vilken arbetsplats och vilken tid du är bokad på. Du måste höra av dig varje bokad sjukdag eller meddela hur länge du kommer att vara sjuk.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen