Länk till startsidan

Stöd till arbetssökande

Du som är arbetssökande och bor i Ale kommun är välkommen att kontakta Arbetsmarknad- och försörjningsstödsenheten för vägledning kring vilket stöd just du kan erbjudas.

Individanpassat stöd mot arbete och studier

Du som är arbetssökande och har blivit beviljad att få stöd av kommunens arbetsmarknadscoacher och handledare kommer att få stöd med att hitta vägar mot egen försörjning eller studier.

Kommunens arbetsmarknadscoacher erbjuder individuellt stöd med målsättning att du ska komma ut i studier eller anställning. Tillsammans med dig gör vi en kartläggning och får på så sätt fram en arbetsprofil baserat på dina intressen, erfarenheter, förmågor och mål.

Arbetsmarknadscoacherna jobbar enligt metoden supported employment (SE). Metoden utgår från att det finns en plats på arbetsmarknaden för alla människor som vill arbeta, förutsatt att man får rätt förutsättningar och stöd.

Din arbetsmarknadscoach stöttar dig i processen med att finna, få och behålla ett arbete. Det kan vara med allt från att skriva CV och personligt brev, kontakta arbetsgivare, göra studiebesök och stötta dig och din arbetsgivare under anställningen. Det är dina och arbetsgivarens behov som styr hur och vilket stöd som är aktuellt. För att ge dig bästa möjliga stöd samverkar vi med dina övriga nätverkskontakter, exempelvis vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen

Arbetsmarknadscoacherna har god kontakt med ett flertal företagare, föreningar och kommunala verksamheter inom Ale kommun och angränsande kommuner. Detta möjliggör unik matchning utifrån arbetsgivarens efterfråga och dina kompetenser.

Praktik, arbetsträning och arbetsförmågebedömning

För dig som är arbetssökande kan praktik och arbetsträning vara en väg ut i arbetslivet.

En praktikplats kan öppna nya dörrar för dig som arbetssökande och fungera som en språngbräda mot arbetsmarknaden. Det kan ge en möjlighet att pröva på ett arbete, skapa ett nytt kontaktnät och få färska referenser.

Vi kan erbjuda praktik- och arbetsträningsplatser inom de flesta yrkesområden, både inom Ale kommuns verksamheter men även inom det privata näringslivet. Vi kan även erbjuda aktiviteter så som gymträning, promenader, hälsokurs, språkträning med mera. Det är du som väljer vilka aktiviteter du vill delta i för att uppnå ett större välmående

Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheten driver även egen arbetsträning tillsammans med våra handledare ute på ett urval av företag i Ale. Syftet med arbetsträningen är att på sikt kunna återgå till arbete efter längre sjukskrivning eller arbetslöshet. Vid oklar arbetsförmåga finns möjlighet att kartlägga och identifiera personliga resurser och eventuella utmaningar genom professionella arbetsförmågebedömningar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 8 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen