Länk till startsidan

Timvikarie förskolan

Här har vi samlat viktig dokumentation kring riktlinjer och rutiner som vi vill att du följer. Riktlinjerna nedan kan komma att uppdateras och det är därför bra om du tittar igenom dem med jämna mellanrum. Dokumentationen är en sammanställning av den information som du fick vid intervjutillfället. 

Visa din tillgänglighet i Time Care Pool

För att vi ska kunna erbjuda dig lediga pass behöver du själv gå in i Time Care Pool och lägga in/ta bort tillgänglighet samt hålla din kalender uppdaterad. Minimikravet är att vara tillgänglig minst åtta pass i månaden. Vi uppskattar om du har möjlighet att lägga in din tillgänglighet så långt fram i tiden som möjligt.

Time Care Pool - inloggning Länk till annan webbplats.

Time Care Pool - instruktionsfilm Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar

  • Du ansvarar själv för att lägga in din tillgänglighet i Time Care Pool och att du uppfyller minimikravet på åtta tillgänglighetspass per månad.
  • Du väljer själv när du kan arbeta genom att lägga dig tillgänglig och om du då får en förfrågan förväntas du tacka ja till en bokning.
  • När du blivit bokad är det din skyldighet att infinna dig i tid på bokat pass.
  • Om du missköter dina bokade pass kan detta leda till att du inte blir erbjuden fler bokningar.
  • Om du inte lagt in dig som tillgänglig i Time Care Pool under en tremånadersperiod och inte heller meddelat detta kommer du per automatik försvinna ur systemet och inte längre vara bokningsbar.

Försäkring

Du är försäkrad hos AFA Försäkring under arbetstid samt till och från arbetet. Du hittar mer information om försäkringen på försäkringsbolagets webbplats Länk till annan webbplats..

Hygienråd i förskolan

Som vikarie inom förskola är det viktigt att du följer de hygienråd om Västra Götalandsregionen tagit fram. Det handlar exempelvis om handtvätt, blöjbyte och mathantering.

Hygienråd i förskolan Pdf, 131 kB.

Skärpta hygienrutiner i förskolan vid infektioner, exempelvis magsjuka Pdf, 66 kB.

Information och rutiner i Ales förskolor

Som vikarie inom förskola är det viktigt att du tar del av och följer de regler och rutiner som gäller i alla Ales förskolor. Det kan exempelvis handla om mobilanvändning, rökning och lämpliga kläder.

Information och rutiner i Ales förskolor Pdf, 435 kB.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom barn- och ungdomsverksamhet har sekretess. Det innebär att man inte hur som helst får lov att föra vidare information om barns och elevers personliga förhållanden. Sekretessen innebär att en stor försiktighet ska gälla beträffande uppgifter om barn och elevers personliga förhållanden, offentlighet och sekretesslagen.

Sekretess och tystnadsplikt Pdf, 943 kB.

Lunch för personal med pedagogiskt uppdrag

Som vikarie har du ett pedagogiskt uppdrag vid varje måltid. Barnens måltider räknas därmed inte som rast.

Lunch för personal Pdf, 26 kB.

Om du blir sjuk

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen