Länk till startsidan

Kommunens klimatlöften

Ale kommun har antagit sju klimatlöften som ska genomföras under 2024–2026. Kommunernas klimatlöften är en kraftsamling i regionen som ska bidra till att öka tempot för att nå Västra Götalandsregionens mål om att vara en fossiloberoende region till 2030. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer som vill bidra till målet.

Antagna klimatlöften

Under tre år ska Ales organisation tillsammans arbeta med följande löften;

  • Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet
  • Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling
  • Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål
  • Vi använder cirkulära möbler
  • Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning
  • Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa
  • Vi energieffektiviserar vårt fastighetsbestånd

Tidigare klimatlöfte

Under den senaste perioden för klimatlöfte 2022-2023 arbetade vi med två löften, minskat matsvinn och energieffektivisering.

Mer information

Se kommunernas klimatlöften på webbplatsen för Klimat 2030 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen