Länk till startsidan

Ventilationskontroll OVK

För att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar ska byggnadens ägare ansvara för att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs regelbundet.

Vem ansvarar?

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att se till att det görs en OVK. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat (godkänt) certifieringsorgan. Förteckning över certifierade kontrollanter finns på Boverkets hemsida. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år.

Skicka protokoll till kommunen

Skicka protokollet från en utförd OVK till byggenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi ser gärna att du skickar in OVK-protokollet digitalt till e-postadressen bygg@ale.se. Du kan också skicka in protokollet till Ale kommun, Byggenheten, 449 80 Alafors

Hur ofta ska kontrollen göras?

Vart tredje år

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-ventilation, FTX-ventilation.

Vart sjätte år

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande
  • S-ventilation, F-ventilation, FX-ventilation.

Ingen återkommande besiktning

Enbostadshus och tvåbostadshus med FX-ventilation eller FTX-ventilation behöver bara en installationsbesiktning innan systemet tas i bruk.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 19 april 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen