Länk till startsidan

Skolverksamhet

Om du vill starta en undervisningsverksamhet ska du först anmäla det till miljöenheten.

Anmälan

Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 38 § måste du anmäla att du planerar att starta och driva följande verksamheter:

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • specialskola
 • sameskola
 • internationell skola

Anmälan ska göras i god tid och innehålla de ritningar och uppgifter om lokalen och verksamheten som behövs för att miljöenheten ska kunna bedöma om miljöbalkens regler uppfylls. När lokalerna är färdigställda kan miljöenheten komma på tillsyn.

Om livsmedel ska hanteras i verksamheten ska detta också registreras hos miljöenheten. Livsmedelsfrågorna behandlas separat från verksamhetsfrågorna.

Avgifter

För miljöenhetens handläggning av anmälan och för tillsyn av undervisningslokaler tas det ut avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 6 februari 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen