Länk till startsidan

Livsmedel

Livsmedelslagstiftningens övergripande mål är att skydda konsumenten mot skadliga livsmedel, se till att konsumenten inte blir lurad samt konkurrensneutralitet.

Vad är livsmedel?

Livsmedel är allt vi äter och dricker, inklusive tuggummi och snus, med undantag för läkemedel. Livsmedelsverket har utarbetat normer för hur kontrollen över livsmedel ska gå till. Samhällsbyggnadsnämnden har sedan den direkta kontrollen över de verksamheter i kommunen som hanterar livsmedel.

Livsmedelsanläggningar

En livsmedelsanläggning är livsmedelsföretagaren och den plats där verksamhet bedrivs. Flera livsmedelsföretagare kan bedriva verksamhet i samma lokal, vilket medför att varje företagares verksamhet då räknas som en anläggning.

Det finns cirka 250 livsmedelsanläggningar i Ale kommun. Det är bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, pizzerior, kaféer, skolkök och mindre livsmedelsindustrier, men även föreningslokaler, församlingshem, gruppboenden och dricksvattenanläggningar.

Om man tänker starta en ny livsmedelsverksamhet, eller ta över en befintlig, måste man anmäla detta till minst två veckor i förväg.

Livsmedelsverksamhet anmälan (blankett) Pdf, 1 MB.

Om man har en livsmedelsanläggning som använder vatten från en enskild brunn för sin livsmedelshantering/beredning eller om anläggningens besökare använder vattnet som dricksvatten ska anmälan om dricksvattenanläggning göras på blankett för registrering av dricksvattenanläggning.

Registrering av dricksvattenanläggning (blankett) Pdf, 1 MB.

Även när livsmedelsverksamheten ändras väsentligt genom att sortimentet utökas, lokalen byggs om eller liknande ska detta anmälas till kommunen.

Ändring av livsmedelsverksamhet, anmälan (blankett) Pdf, 1 MB.

Likaså ska anmälan lämnas in när verksamheten säljs eller upphör.

Livsmedelsverksamhet, upphörande (blankett) Pdf, 1 MB.

Skriv ut och fyll i dessa blanketter eller kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få dem per post.

För mer information se livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats. om livsmedelsföretag och samhällsbyggnadsförvaltningens informationsblad om att starta livsmedelsverksamhet Pdf, 109 kB..

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll utförs för att kontrollera hur livsmedelslagstiftningen följs. Livsmedelsverket har utarbetat en vägledning för offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar och kontrollen kan genomföras som revision, inspektion, provtagning eller granskning.

Kontrollen bedrivs fortlöpande och innefattar bland annat inspektion, revision, granskning av system för egenkontroll, provtagning och registreringar av livsmedelsanläggningar.

Kontrollerna görs utifrån en kontrollplan för kontroll av livsmedelsanläggningarna i Ale kommun. Den offentliga kontrollen ska genomföras utan förvarning, utom vid revision eller liknande fall då livsmedelsföretagaren behöver kontaktas i förväg. Kontroll kan också genomföras utan att vara planerad, till exempel vid matförgiftningsutbrott eller klagomål.

Inspektion

Vid inspektion kontrolleras hur verksamheten fungerar och bedrivs.

Inspektionen kan vara rutinmässigt återkommande eller den kan vara påkallad av matförgiftning eller klagomål. Ibland är en tid avtalad för att vara säker på att få träffa verksamhetens innehavare, men för det mesta kommer inspektören oanmäld.

Under inspektionen tittar inspektören bland annat på:     

 • lokalens utformning, material och slitage,
 • hur förvaring av livsmedel, upptining, beredning/tillagning, varmhållning och nedkylning går till,
 • rengöring av inredning, arbetsytor och utrustning,
 • var städutrustning förvaras och var omklädning sker,
 • om tvål och pappershanddukar för handtvätt finns,
 • hur egenkontrollen utförs och vad den innehåller.  

Efter inspektionen lämnas ett kontrollkort där inspektören kryssar för vad som har kontrollerats under inspektionen. Om inspektören har noterat avvikelser mot livsmedelslagstiftningen skrivs även en rapport som skickas till verksamhets-utövaren. Där framgår när och hur uppföljning kommer att genomföras.

Vad du behöver tänka på?

Det finns bakterier överallt i vår omgivning och de flesta är nyttiga för oss. En del arter gör emellertid stor skada på bland annat livsmedel. Bakterier kan spridas både genom luften, och genom kontakt med olika föremål eller händer.

Det är därför viktigt att:

 • alltid tvätta händerna innan du hanterar livsmedel
 • diska redskap direkt efter användning
 • byta disktrasa ofta
 • skölja grönsaker och rotfrukter noga
 • förvara råvaror och tillagad mat åtskilda och väl övertäckta
 • kontrollera att kyl och frys håller rätt temperatur
 • snabbt kyla ner mat som ska sparas
 • återupphetta mat ordentligt till minst 70 ºC
 • varmhålla mat i lägst 60 ºC
 • Bakterier trivs och växer till i varm, fuktig miljö. Därför bör man inte använda tyghanddukar i livsmedelsanläggningar, där bakterierna lätt kan spridas vidare, utan endast engångshanddukar.

Rekommenderade temperaturer

 • Djupfrysta varor ska förvaras i -18 ºC eller kallare.
 • Kött- och mejerivaror bör förvaras i högst +8 ºC.
 • Köttfärs bör förvaras i högst +4 ºC.
 • Färsk fisk bör förvaras i högst +2 ºC.
 • OBS! Om tillverkaren skriver en lägre temperatur på förpackningen, så är det den som gäller.

För information om till exempel symtom på och förekomst av bakterier, virus och parasiter se sammanställning av sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Revision

Vid revision görs en systematisk och oberoende undersökning av företagarens rutiner för att avgöra om resultaten från verksamheten överensstämmer med lagstiftningen, om rutinerna har genomförts på ett effektivt sätt och om de är lämpliga för att nå målen. Dessa kontroller görs som stickprovskontroller.

Märkning

De flesta av de livsmedel vi köper är förpackade och det är därför svårt att bedöma egenskaper och kvalitet med hjälp av syn och lukt. Reglerna om märkning ska i första hand ge dig som konsument nödvändig information för att kunna göra ett medvetet val vid köpet.

Text på förpackning, märkning, livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen