Länk till startsidan

Receptfria läkemedel

Den som vill sälja receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) är skyldig enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel att anmäla detta till Läkemedelsverket samt följa det regelverk som finns.

Sedan den 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas utanför apotek. Det innebär att vissa receptfria läkemedel finns för försäljning i butiker, till exempel mataffärer och bensinstationer.

Regler vid försäljning

Receptfria läkemedel får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år.
Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
Den som säljer receptfria läkemedel och inte är hälso- och sjukvårdspersonal får endast informera om det som framgår på bipacksedeln.
Information om försäljningen ska lämnas till Läkemedelsverket

Kommunens ansvar  

Kommunen har ansvar för att utöva kontroll över försäljningen av receptfria läkemedel och rapportera brister till Läkemedelsverket. Kontrollen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller lagens krav och att egentillsynsprogrammet upprätthålls och hålls levande. Kommunen tar för detta ut en årlig kontrollavgift.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift 1 000 kr per år för försäljning av receptfria läkemedel.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 5 december 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen