Länk till startsidan

Hygienlokaler

Vissa hygienlokaler och liknande verksamheter ska anmälas till kommunen i god tid innan de startar.

Anmälan

Om du planerar att starta någon av följande typer av verksamheter ska du anmäla det till kommunen:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är öppna för allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen).

Verksamheter som ska utföra estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar ska i stället anmäla verksamheten till IVO. Verksamheter som både ska utföra estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar och hygenisk behandling som innebär blodsmitta eller annan smitta ska anmäla verksamheten till både IVO och miljöenheten.

Du får starta verksamheten tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Om du startar en anmälningspliktig verksamhet utan anmälan kan du behöva betala en miljösanktionsavgift.

Du anmäler genom blanketterna nedan.

Blankett anmälan bassängbad Pdf, 1 MB.

Blankett anmälan stickande-skärande verksamhet Pdf, 1 MB.

Avgifter

Miljöenheten tar avgift för handläggning av anmälan av hygienisk verksamhet och för tillsyn av pågående verksamhet. Avgiften tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Egenkontroll

Alla ska regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan göra åtgärder innan någon skada sker. Du ska till exempel regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att lokal och redskap rengörs ordentligt.

Information till kunden

Kunderna ska informeras om eventuella hälsorisker. Om efterbehandling behövs ska kunden få information om skötselrutiner. All information ska vara skriftlig.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivschef Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Näringslivsutvecklare Alexander Kassay
E-post alexander.kassay@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 26 januari 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen