Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Serveringstillstånd för alkohol

För att få sälja och servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Det finns olika typer av tillstånd. För att sälja och servera alkohol vid exempelvis en konsert, festival eller fest för företaget eller föreningen krävs ett tillfälligt serveringstillstånd, vilket gäller under en begränsad tid. För att sälja och servera alkohol på restaurang krävs ett stadigvarande tillstånd. När det gäller bryggeri kan ansökan göras om ett särskilt tillstånd för provsmakning av egenproducerade drycker.

Ansökan och handläggning

Ale kommun har avtal om samverkan med Göteborgs Stad, Tillståndsenheten, Miljöförvaltningen om handläggning, utredning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622). Beslut avseende ansökan om serveringstillstånd fattas dock av Ale kommun.

Samverkan med Tillståndsenheten i Göteborgs Stad innebär konkret bland annat:

  • Alla kontakter gällande serveringstillstånd sker med Tillståndsenheten i Göteborgs Stad,
    e-post: tillstandsenheten@miljo.goteborg.se
  • Blanketter tillhandahålles av Tillståndsenheten (finns även på www.goteborg.se Länk till annan webbplats.)
  • Fakturering av tillsynstaxor, prövningsavgifter med mera görs av Tillståndsenheten i Göteborgs Stad
  • Erbjudanden om kontinuerliga utbildningar i ansvarsfull alkoholservering till de som har serveringstillstånd
  • Krögarmöten
  • Organisationen för yttre, inre och förebyggande tillsyn är förstärkt
  • Taxor och avgifter följer de som gäller i Göteborgs stad, Avgifter Länk till annan webbplats..
  • Gäller alla typer av tillstånd: stadigvarande/tillfälligt, allmänhet/slutet sällskap, utökad serveringstid med mera

Ansök om serveringstillstånd. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den