Länk till startsidan

Föreningsgalan 2024

Föreningsgalan 2024 genomfördes onsdag 6 mars. Här kan du läsa om alla pristagarna och motiveringarna.

Galan leddes av Erika Svensson inför cirka 100 personer på cafétorget och i Teatern, Ale Kulturrum i Nödinge. Kvällens första akt innehöll mat, mingel, quiz, underhållning av Erika Svensson och David Carbe samt uppvaktning av mästare i Ale. Galan fortsatte sedan i Teatern med prisutdelningar, uppvaktning av kulturstipendiater samt sång och musik av Erika Svensson, David Carbe med band samt Älvängen gospel med ledning av Sara Arvidsson Selan.

Årets prestation

Ann-Britt Mårtensson, Surte IS FK

Ann-Britt är initiativtagare till uppstarten av gåfotboll i Surte IS FK:s verksamhet. Hon har på kort tid lyckats skapa en härlig gemenskap bland utövarna.

Ann-Britts entusiasm smittar av sig och hon har bidragit till att fler äldre invånare i kommunens södra delar blivit del av ett värdefullt sammanhang och fått en mer aktiv fritid.

Årets ledare

Mikael Eriksson, Ale Basket

Mikael är en engagerad och pedagogisk ungdomsledare medhjärtat på rätt ställe.

Genom att organisera aktiviteter utanför träningstider samt ställa upp vid matcher och träningar för att ungdomarna ska ha enmöjlighet att vara med. Blir han för ungdomarna en förebild och någon som dom kan lita på.

Årets förening

Ale Basket

Ale Basket är en otroligt engagerad förening som har som mål atthålla öppet för att ungdomar ska ha en plats att mötas och spelabasket på.

Deras arbete har lett till att många unga i Ale har hittat sin platsutanför skolan och hemmet.

Med sin entusiams och glöd kämpar klubben för att framhäva idrotten för unga i Ale

Årets eldsjäl

Alexander Olsson, Skepplanda hembygdsförening

Alexander har under de senaste åren gjort en jätteinsats för att lyftaAles historia för en stor publik på sociala medier. Genom att delabilder och information om kända och okända platser i och omkring Ale har han väckt mångas nyfikenhet på Ales historia och lockat många att vilja besöka platser i kommunen.

I sociala medier, såsom gruppen "Du vet att du är från Ale" på Facebook, har Alexander bidragit med hundratals inlägg och bilder från spännande platser med historia i Ale. Inläggen är alltid späckade med information och den positiva responsen från läsarna är stor.

I Skepplanda hembygdsförenings regi anordnar Alexander också historiska guidningar i och omkring Skepplanda

Hederspriset

Birgitta "Gittan" Jönsson, Starrkärr-Kiland Hembygdsförening

Gittan har varit aktiv i Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening sedan barndomen, som började med att hon fick följa med föräldrarna till hembygdsgården. Hon tog över som kassör i föreningen 1997. Ett uppdrag som hon ”ärvde” efter sin mamma.

Gittan är en trygg person och en klippa som alltid ställer upp med många praktiska förberedelser, speciellt inför och under vårt stora midsommarfirande i Prästalunden.

Gittan är uppvuxen i Snäckebäcken i Starrkärrs församling, men bor numera i Falkenberg. Trots avståndet gör hon en ovärderlig insats framför allt som kassör.

Gittans intresse och insatser för Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening har varit värdefull och betytt mycket genom att bevara bygdens historia, kultur och tradition för Ales framtid.

Kulturstipendiater

Arbetsstipendium Marie Sjödin

Med sin fotobok lyfter Marie fram en del av Ale som vi inte så oftabrukar se. Hon fångar vardagens svartvita ögonblick i Nol med sinkameralins på ett vackert och subtilt sätt.

Med ett kulturstipendium vill Ale kommun bidra till att Mariesfotobok trycks och ges ut.

Arbetsstipendium Alexandra Krublesi

Alexandra är en lovande talang som bott hela sitt liv i Surte. Förraåret debuterade hon med en diktsamling ”Notes from that war”.

Genom sitt författarskap är hon en inspiration för andra unga attvåga vilja skriva.

2023 tilldelas hon Ale kommuns kulturstipendiumför att kunna arbeta mer med sitt författarskap och ge ut flerböcker.

Belöningsstipendium Maria Zeniou

Maria har mer än 20 års erfarenhet som luftakrobat, fakir ochunderhållare. Hon är en mångsidig artist och en väletableradeventarrangör. Eftersom hon är kunnig inom ovanligt många olikadiscipliner har hon kommit att bli en av Sveriges mest bokadeakrobater med uppdrag runt omkring i Europa.

På det lokala planeti kommunen har Maria haft cirkuskurser, arbetat medsommarunderhållning, handlett sommarjobbande ungdomar ochuppträtt för skolelever. Men det är nog ändå få personer som känner till att dennamultiartist faktiskt bor utanför Skepplanda!

Hon är mer känd påeuropeiska eventscener, än i sin egen hemkommun. Maria tilldelasdärför ett belöningsstipendium av Ale kommun som sätter fokus påde insatser hon gjort för att sprida cirkuskonsten både lokalt ochinternationellt!

Belöningsstipendium Lennart Järkil

Lennart är en eldsjäl som i sin hembygd Kilanda i många år värnat om gamla kulturbyggnader likväl som han uppfört nya enligt gammal tradition och hantverksmässig kunnighet.

Han har uppfört fantastiska byggnader som är värda att bevara för eftervärlden och är en betydande person för Ale och främst Kilanda socken med sittengagemang och driv i många olika sammanhang.

Lennart delar gärna med sig av sitt kunnande gällande tidsenligbyggtradition och är både engagerad, noggrann och inspirerandeför många.

Mästare i Ale

  • Felicia Larsson, KS Bandy
  • Tea Kasp, Alebrottarna
  • Linus Almthen, Ale Trial
  • Casper Andersmård, Ale Trial
  • Eje Carlsson, Skepplanda Sportskyttar
  • Thomas Pantzare, Skepplanda Sportskyttar
  • Richard Levin Andersson, Skepplanda Sportskyttar
  • Camilla Andréasson, Skepplanda Sportskyttar
  • Camilla Berndtsson, Skepplanda Sportskyttar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen