Länk till startsidan

Blomlådor

Om du tycker att bilisterna kör för snabbt på din bostadsgata kan du ansöka om att få ställa ut blomlådor för att dämpa hastigheten.

två blomlådor på landsväg

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Kriterier för att placera ut en blomlåda

Följande kriterier ska uppfyllas för att sätta ut en blomlåda på din gata.

 • Du som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Lådorna måste stå i när­het till din fastighet.
 • Lådorna får ställas ut under tiden 15 april till 31 oktober, efter samråd med kommunens trafikingenjör och väghållaren.
 • Om vi inte hunnit sopa er gata innan du vill sätta ut blomlådorna måste du sopa rent kring blom­lådorna.
 • Kommunen och väghållaren tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om vi blir tvungna att avbryta blomlådeprojektet.
 • Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från villor. Det ska vara en lågfarts­gata max 30 km/tim.
 • Det är viktigt att de villor som finns i direkt anslutning till blomlådorna (oftast 4 fastig­heter) är positiva till placeringen. Eftersom blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa.

Ditt ansvar som kontaktperson

Det är du som satt ut blomlådan som ansvarar bland annat för information till grannarna, att bygga lådan och placera ut passande växtlighet i den samt att se till att det är rent och snyggt runt dem och att lådan inte står i vägen för övrig tjänstetrafik.

Informera dina grannar

För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor utefter gatan, är det viktigt att du informerar om att blomlådor kommer ”dyka upp” och skälet till detta. Vi har tagit fram ett informationsbrev som du kan använda.

Informationsbrev till grannar om blomlådor Pdf, 99 kB.

Bygga en blomlåda

Det är du som kontaktperson eller du tillsammans med dina grannar som får bekosta och bygga blom­lådorna. Annan utformning på blomlådorna kan gå bra i vissa fall, men det ska i så fall godkännas av kommunen. Vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende för att reflexerna ska få plats och för att de inte ska gå att flytta så lätt. De reflexer som ska sitta på lådan står vi för och tar med oss när vi tillsammans bestämmer var blomlådorna skall placeras.

Ritning till blomlåda Pdf, 187 kB.

Material till blomlådan

 • Ben, 4 stycken 75x75 mm, längd 500 mm.
 • Sarg, 22x100, 12 stycken, längd 1000 mm.
 • Täckribba, 22x45 mm, 4 stycken, längd cirka 1045 mm + 8 kortare bitar, cirka 220 mm.
 • Bottenstöd, 38x100 mm, 3 stycken – längd cirka 960 mm.
 • Botten, 9 mm plywood.

Planteringar

Någon form av plantering måste finnas i blomlådorna när dessa ställs ut. De får inte bara vara fyllda med jord. I väntan på att blomningen kommer igång kan gröna kvistar eller någon plastväxt vara ett bra alternativ.

Ge plats åt sopbilen

I fler och fler bostadsområden sker hämtning av sopor direkt med sopbilen. Om du eller dina grannar har sopbehållarna nära blomlådorna måste sopbehållarna placeras där sop­bilen kan komma åt dem, annars är risken stor att de inte blir tömda.

Anträffbar kontaktperson

Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstugan måste det finnas någon annan person som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna.

Ingen lekplats

Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste du motverka då en bilist inte kan väja när hen passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.

Parkera inte i närheten av blomlådorna

Vi har haft fall där bilar har parkerats så nära blomlådorna att andra bilar inte har kommit förbi. Det är viktigt att blomlådorna blir ett farthinder och inte ett hinder som stoppar biltrafiken.

Lådorna får inte flyttas

Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

Vad gör kommunen?

Kommunen står för reflexer som sätts på blomlådan och bestämmer tillsammans med dig var blomlådorna ska placeras. Vi tar också ansvar för eventuella synpunkter på blomlådorna. Vid inkomna uppgifter om sabotage eller flytt av lådorna tar vi hjälp av polisen för att åtgärda detta.

Ansök om att sätta ut blomlådor

För att ansöka om att placera ut blomlådor i ditt bostadsområde behöver du fylla i och skicka in vår e-tjänst. Tänk även på att väghållaren måste ge sitt godkännande till att man ställer ut blomlådor. På ansökan behövs därför en underskrift från denne. På sidan gator kan du se vem som ansvarar för vägarna i Ale kommun. Du kan också kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller epost kommun@ale.se.

Ansökan om att sätta ut blomlådor (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 17 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen