Länk till startsidan

Nedtagning av träd

Vi får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens marker. För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig därför att lämna in en ansökan.

Skicka in ansökan

Ansökan kommer att behandlas av parkenheten, som gör en bedömning utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Trädets kondition.
  • Om de boende i området påverkas av trädet och om grannarna är överens.

Generellt är kommunen restriktiv till att fälla friska träd. Vi genomför huvudsakligen åtgärder under vinterhalvåret. Ansökan avser endast träd som står på kommunal park- och naturmark och som förvaltas av sektor samhällsbyggnad.

Ansök via formuläret

Skicka in din ansökan om nedtagning av träd via formuläret nedan. Förklara var trädet/träden står och varför du söker om åtgärder. Var så noggrann som möjligt i din beskrivning.

Personuppgifter
PersonuppgifterAnsökan avser (flervalsalternativ)
Ansökan avser (flervalsalternativ)
Typ av kommunal mark
Typ av kommunal markLämna en beskrivning så att det tydligt framgår vilket eller vilka träd som ansökan avser och var i kommunen träden står. Komplettera gärna beskrivningen med skiss eller fotografi.

Ange gärna om ärendet är akut och utgör en fara för allmänheten

För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste du skicka in en karta, ritning eller skiss som tydligt visar trädets/trädens placering. Rita även in byggnader, vägar och fastighetsgränser. Om ärendet gäller röjning märk då ut området där åtgärd önskas.

Bifoga en bilaga med godkännande från eventuellt berörda grannar. Namnunderskrifter och namnförtydliganden krävs.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 18 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen