Länk till startsidan

Cykel

Att ta sig fram med cykel gynnar både miljön och hälsan. Vi arbetar därför för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla i Ale.

Två cyklister på väg

Foto: Niklas Almesjö/Scandinav

Gång - och cykelplan

Ale kommuns Gång- och cykelplan antogs i samhällsbyggnadsnämnden i mars 2023. I Gång- och cykelplanen visas prioriteringsordningen för utbyggnationen av kommunens gång- och cykelbanor.

För att öka andelen gång- och cykelresor i kommunen behöver det finnas ett sammanhängande nät av gång- och cykelbanor. Kommunens Gång- och cykelplan har tagits fram för att kartlägga såväl befintligt gång- och cykelnät som för att identifiera saknade länkar i nätet. I gång- och cykelplanen finns en prioriteringsordning för vilka gång- och cykelbanor som ska prioriteras först för att göra största möjliga nytta.

Ale kommuns Gång och cykelplan Pdf, 103 MB.

Cykelsatsningar i skolor

På olika sätt jobbar kommunen för att fler elever ska ta cykeln till skolan. Under hösten 2023 startar kursen "Säker cykling" upp för kommunens fjärdeklssare med syftet att eleverna ska få både praktisk och teoretisk kunskap om trafiksäkerhet kopplat till cykling. Genom tävlingarna "Gå och cykla till skolan" för årskurs F-3 och "På egna ben" för årskurs 4-6 uppmuntras eleverna i den utstäckning det är möjligt att gå eller cykla till skolan under valda höstveckor.

Cykelreseplaneraren

Med Cykelreseplaneraren kan du enkelt planera din cykelresa. Verktyget ger dig inte bara en vägbeskrivning mellan två platser utan också information om höjdskillnader och hur lång tid resan tar. Webbsidan är mobilanpassad vilket innebär att du även kan använda verktyget i din smartphone och med hjälp av GPS se var du är.

Cykelreseplaneraren Länk till annan webbplats.

Cykelboxar

På försök har Ale kommun installerat cykelboxar vid pendelstationerna i Nödinge, Nol och Älvängen. Här kan du som cyklar till och från tåg eller buss förvara din cykel i skydd mot väder och vind. Varje cykelbox har plats för fem cyklar i separata förvaringsutrymmen. Det finns plats att ställa in en cykel med både barnsits och cykelkorg. Du låser boxen med eget lås. Du har rätt att förvara din cykel i boxen 24 timmar i följd.

Motionsleder för cykling

Vi har tagit fram förslag på cykelleder för dig som är ute med familjen och för dig som motionstränar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen