Länk till startsidan

Renhållning och snöröjning

Utemiljön i Ale sköts av Ale kommun, vägföreningarna och staten. Som Alebo har du också ett eget ansvar för att använda papperskorgar, hundlatriner och annat som är till för att hålla närmiljön i ett städat och trivsamt skick. Du som fastighetsägare har ansvar för växtlighet vid allmän gata samt snöröjning och halkbekämpning.

Renhållningsbil med Ale kommuns logga

Foto: Ale kommun

Gaturenhållning och sandsopning

Gator, gång- och cykelbanor och trottoarer sopas med maskin varje vår, när snö och is tinat bort. Därefter städas de efter behov.

Sandupptagning från gator, cykelvägar och gångbanor påbörjas när det är lämpligt efter snösmältningen. Vanligtvis påbörjas arbetet i slutet av mars och beräknas vara avslutat innan maj månads utgång. I många fall avslutas arbetet tidigare.

Papperskorgar och skräp

Du kan hjälpa till att skapa en så skräpfri och ren miljö som möjligt för alla som bor och jobbar i Ale. Papperskorgar finns runt om i kommunen där de behövs. Parkenheten städar kring papperskorgarna tre gånger i veckan och tömmer vid behov. Det ska vara enkelt att slänga skräp och det ska vara nära till papperskorgar.

Om du ser någon trasig eller full papperskorg, eller om du saknar någon i ditt område, kontakta oss på parkenheten. Du når oss via kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Skräpplockarstationer i Ale

Tanken är att du som ser skräp på din promenad och känner dig manad till att plocka upp detta ska ha nära till en soppåse. Skräpplockarstationerna placeras vid våra kommunala badplatser och vid de vanligaste gångstråken.

Klicka på filmen för och hör gata- och parkchef Anders Alfredsson berätta mer.

Hundlatriner

Kommunen och hundägare ansvarar tillsammans för att hålla naturen ren.

Ale kommun har ett avtal med TiksPac som förser kommunen med miljövänliga hundpåsar. Hundpåsarna finns att tillgå på 25 stationer runtom i Ale. Stationer med hundpåsar är märkta med en reklamskylt över de lokala företag som sponsrar hundpåsarna. Kommunen ansvarar för att det alltid finns hundpåsar tillgängliga.

I samråd med hundägare sätter vi upp hundlatriner så att de ska finnas där de som mest behövs.

Snöröjning och sandning

Ansvaret för snöröjning och sandning delas mellan fastighetsägare, vägföreningar, Ale kommun och Trafikverket.

Vem ansvarar för vägen?

Kommunen gör första plogningen när snödjupet är mer än fem centimeter, i bland tidigare beroende på väderlek. Vi prioriterar branta backar. Dessa plogas och saltas enligt ett speciellt backprogram.

Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar plogas efter att de prioriterade backarna är färdiga. Därefter plogas de mindre trafikerade gatorna. Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för renhållning, snöskottning och halkbekämpning på gångytan i anslutning till fastigheten. Snö och is som faller från tak ner på gångytan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.

Att tänka på inför vintersäsongen

  • Klipp dina träd och buskar så att renhållnings- och parkmaskiner med förare inte kan skadas av utskjutande grenar.
  • Håll området kring brevlådan och fram till soptunnan snö- och isfritt samt sandat så att brevbärare, tidningsbud och renhållningsarbetare kan komma fram.
  • Parkera fordon/cykel så att det inte försvårar plogning eller för gåendes att ta sig fram.
  • Om du cyklar så rekommenderar vi dig att i första hand använda cykelvägarna.
  • Tänk på att oavsett färdsätt är restiden längre under vintern, var ute i god tid.

Hämta grus

Under vintertid kan du hämta grus för halkbekämpning på baksidan av La Plazahuset vid resecentret i Älvängen, vid gamla tennisplanen som finns längst in på Fyrklövergatan i Nödinge, på parkeringen vid Byvägens förskola i Bohus samt i Brandsbo (Nol) vid den gamla fotbollsplanen där parken har sina fordon. Det är endast tillåtet att hämta gruset i mindre kärl, ej på släpkärror.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 18 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen