Länk till startsidan

Gynna biologisk mångfald

Många arter och deras livsmiljöer är idag hotade. Men du kan på flera sätt själv bidra till att gynna den biologiska mångfalden.

Enkla åtgärder för artrikedom

Vi blir allt fler människor på jorden och våra samhällen växer. Naturtillgångar på land och till havs exploateras i allt snabbare tempo. Ett varmare klimat förvärrar redan befintliga problem. Ska utarmningen av biologisk mångfald hejdas måste åtgärder till på många områden, genom beslut på flera olika nivåer.

Det går att gynna mångfalden med enkla åtgärder. Här några exempel:

  • Sätt upp fågelholkar, fladdermusholkar och bihotell.
  • Lämna en del av trädgården lite ”ovårdad och vild”.
  • Gör en del av gräsmattan till en äng.
  • Odla blommor som gynnar vilda insekter.
  • Anlägg dammar och våtmarker.
  • Lämna kvar död ved på marken.

Rapportera arter

Brukar du leta arter när du är ute i naturen? Rapportera gärna in fynden till någon av de portaler som finns. Via portalerna kan du få information om olika arter och se andra rapporterade fynd.

Artportalen

Artportalen samlar observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen. Detta gäller även för rapportering av fynd av invasiva arter.

Skyddsvärda träd kan du se på Artportalen. Här kan du också registrera skyddsvärda träd du själv har upptäckt.

Artportalen, SLU Länk till annan webbplats.

Svensk dagfjärilövervakning

Svensk dagfjärilövervakning Länk till annan webbplats. räknar och bevakar Sveriges fjärilar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 10 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen