Länk till startsidan

Tillfälligt parkeringstillstånd

Du kan ansöka om dispens för tillfällig parkering på platser som omfattas av parkeringsförbud. Ett tillfälligt parkeringstillstånd kan vi utfärda om det inte är möjligt för dig att parkera på en redan befintlig parkeringsplats.

Ansök om dispens

Du kan ansöka om dispens för tillfällig parkering på platser som omfattas av parkeringsförbud. Det kan till exempel gälla i samband med en flytt, en installation eller för att ställa upp ett arbetsfordon.

Ett tillfälligt parkeringstillstånd kan vi utfärda om det inte är möjligt för dig att parkera på en redan befintlig parkeringsplats. Innan vi utfärdar ett tillfälligt parkeringstillstånd behöver vi också bedöma om det är lämpligt med tanke på trafiksäkerheten och relevansen av ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Så här gör du för att ansöka

Skicka in din ansökan i god tid. Handläggningstiden är minst två veckor.

Till ansökan om tillfälligt parkeringtillstånd behöver du uppge följande uppgifter:

  • Syfte med parkeringstillståndet och vad den ska användas till
  • Kontaktuppgifter till den som söker det tillfälliga parkeringstillståndet: namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Registreringsnummer på fordonet som du söker tillstånd för
  • Datum och hur lång tid du ansöker om tillfälligt parkeringstillstånd

Din ansökan skickar du i ett mejl till trafik@ale.se

Person i rullstol
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har svårigheter att förflytta dig till eller från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.

Uppdaterades: 22 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen