Länk till startsidan

Skrotbilar

Skrotbilar, fordonsvrak och avställda fordon dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är i första hand ägaren som har ansvaret att ta bort ett fordon som av någon anledning inte går att använda och som står på olämplig plats.

Skrotfärdiga fordon på statliga vägar eller allmän plats

Om det inte går att få kontakt med ägaren till ett fordon eller om ägaren inte kan flytta på fordonet av någon annan orsak, kan en myndighet ta hand om ärendet. På de statliga vägarna är det Trafikverket som är ansvarig. Om fordonet är uppställt på så kallad allmän plats så som gator, parkeringar, torg eller parker kan Ale kommun omhänderta fordonet och skrota det på bilägarens bekostnad.

Skrotfärdiga fordon på privat mark

Om ett fordon har lämnats på någon annans mark är markägaren ansvarig att i första hand försöka kontakta ägaren av fordonet så att ägaren transporterar bort fordonet eller skrotbilen. Om fordonsägaren av någon orsak inte flyttar fordonet kan markägaren ansöka om hjälp hos kommunen. Kostnaden för skrotning ska i första hand betalas av fordonsägaren. Om fordonsägaren inte betalar blir markägaren skyldig att ta kostnaden.

Skrota din egen bil

Transportera ditt skrotfordon till någon av de firmor som är auktoriserade att ta emot skrotbilar. Du hittar dem och mer information om skrotbilar på www.bilretur.se Länk till annan webbplats. som är Bilproducenternas gemensamma mottagningssystem för uttjänta bilar.

Vill du anmäla ett skrotfärdigt fordon?

Ser du en skrotfärdigt fordon på kommunal mark? Skicka in din anmälan via formuläret eller ring till kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Dina kontaktuppgifter
Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen