Länk till startsidan

Schakttillstånd och TA-plan

Vid arbeten som berör både kommunala vägar och vägföreningsvägar samt grönområden gäller Ale kommuns bestämmelser. För att få arbeta inom vägområdet eller grönområden krävs schakttillstånd och en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan).

Ale kommuns allmänna bestämmelser

Vid arbeten som berör både kommunala vägar och vägföreningsvägar samt grönområden gäller Ale kommuns allmänna bestämmelser samt gällande bestämmelser för Arbete på väg (Trafikverkets webbplats).

Ale kommun - Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden Pdf, 833 kB.

Handbok - arbete på väg Pdf, 12 MB.

Arbete på väg, Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Taxa för arbeten inom grönområden i Ale kommun Pdf, 92 kB.

Ansökan för att gräva eller schakta

För att få gräva eller schakta i nämnda områden krävs godkänd ansökan för schakttillstånd samt en granskad tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan). En trafikanordningsplan ska beskriva vilka vägmärken och anordningar som får sättas upp men den ska också innehålla åtgärder för att åstadkomma en säker arbetsplats. Det är därför av stor vikt att TA- planen är utförlig samt tydlig. 

Ansökan om schakttillstånd, Rosyweb Sweco Länk till annan webbplats.

Ansökan om TA-plan, Rosyweb Sweco Länk till annan webbplats.

Exempelsamling på tillfälliga TA-planer Pdf, 5 MB.

Kontakt

Näringsliv

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

 

Näringslivsstrateg Per Brohagen
E-post per.brohagen@ale.se

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen