Länk till startsidan

Naturområden

I Ale kommun finns en rad vackra, värdefulla och skyddade naturområden som alla kan besökas året om. I väster rinner Göta älv och i öster och på högre höjder finns de stora barrskogsområdena Vättlefjäll, Alefjäll och Risveden.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal mellan en markägare och staten genom Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Även kommunen kan skriva naturvårdsavtal med markägare. Syftet är att utveckla och bevara de höga naturvärden som redan finns. Markägaren får ersättning för det intrång i brukandet som beslutet medför.

Rik natur

I Ale kommun finns allt från gamla barrskogar och rika lövskogar till öppna landskap med ängs- och hagmarker. Här finns mer än 100 sjöar och flera hundra kilometer vattendrag. Bland dessa märks porlande skogsbäckar, fågelsjöar, mossgölar och djupa klarvattensjöar. Och så klart landets största och fiskrikaste vattendrag Göta älv, där det finns goda möjligheter till bad och sportfiske på många håll.

Karta över platser med extra intressant natur utmed Göta älv Pdf, 3 MB.

Strandängar längs Göta älv

Strandängarna sköts av Västkuststiftelsen Länk till annan webbplats. som har avtal med djurägare om betesdrift. Fågeltornen vid Stora Viken och Häljered gör det lättare att studera fågellivet vid älven och på de betade strandängarna.

Naturreservat i Ale

Naturreservat är en skyddsform av naturområden på land eller till havs som regleras i miljöbalken. I Ale kommun har naturreservaten bildats efter beslut av Länsstyrelsen. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Gränsen för reservatet markeras som regel av stolpar med en vit snöstjärna på. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. I Ale kommun finns 16 naturreservat.

Naturreservat i Ale kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Västkuststiftelsen Länk till annan webbplats. förvaltar reservaten och ansvarar för skötseln.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet är att främja den biologiska mångfalden. Natura 2000-områden i Ale kommun utgörs av: Risveden, Rapenskårs lövskog, Risvedens agkärr, och Slereboån. Områdena ligger i befintliga naturreservat.

Natura 2000-områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen