Länk till startsidan

Fyrverkerier

Du måste vara 18 år för att köpa, äga eller använda fyrverkerier. I delar av kommunen är det inte tillåtet att skjuta fyrverkerier alls. Det kan också krävas tillstånd om fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område. För fyrverkerieffekter inomhus, vid till exempel en konsert, krävs tillstånd.

När och var får du avfyra fyrverkerier?

I de lokala ordningsföreskrifterna står det om när och var du får avfyra fyrverkerier.

Lokala ordningsföreskrifter Ale kommun Pdf, 6 MB.

Inom områden som är rödstreckade på kartorna får du inte använda fyrverkerier utan polismyndighetens tillstånd vid andra tidpunkter än påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan kl 18.00 och påföljande dag kl 01.00.

Lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier i Surte Pdf, 439 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier i Bohus Pdf, 442 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier i Nödinge Pdf, 544 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier i Nol Pdf, 502 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier i Alafors Pdf, 512 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier i Älvängen Pdf, 508 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier i Skepplanda Pdf, 398 kB.

Lokala ordningsföreskrifter för fyrverkerier i Alvhem Pdf, 331 kB.

Med fyrverkeri avses i de lokala ordningsföreskrifterna pyrotekniska varor som är avsedda för underhållning och som inte är avsedda för inomhusbruk.

Tillstånd

Du behöver tillstånd för att sälja och förvara fyrverkerier. Det ansöker du om hos Bohus räddningstjänstförbund. Länk till annan webbplats.

Du behöver tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne.

Hantering av fyrverkerier, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Länk till annan webbplats.

Tillstånd från polisen

Du kan behöva tillstånd från polisen för att få avfyra fyrverkerier. Kontakta polisen för information om:

  • att tillståndsplikt i vissa fall även föreligger inom övriga kommunen samt under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton framgår av 3 kap. 7 § ordningslagen.
  • att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av polismyndigheten får innehas eller användas vid vissa idrottsarrangemang framgår av 5 kap. 3 § ordningslagen.
  • att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av polismyndigheten får användas vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning framgår av 2 kap. 20 § ordningslagen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 17 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen