Länk till startsidan

Trafikregler och trafiksäkerhet

Kommunens trafiksäkerhetsarbete består av olika delar. Målsättningen med arbetet är att det ska vara enkelt, smidigt och säkert att ta sig fram i Ale.

Generella trafikregler

För att undvika trafikolyckor ska du som är trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. På Transportstyrelsens webbplats kan du hitta information om vilka trafikregler som gäller vid olika situationer.

Trafikregler, transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikregler finns i trafikförordningen men det finns även lokala trafikföreskrifter som till exempel parkeringsregleringar och hastighetsbegränsningar, som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. Sedan den 1 juli 2010 finns alla lokala trafikföreskrifter samlade i en rikstäckande databas kallad RDT.

Trafikförordningen, Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Föreskriftsregister Ale kommun, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter. Utanför tättbebyggt område är det länsstyrelsen som tar beslut.

Trafiksäkerhet

För din och andras säkerhet vidtar Ale kommun olika åtgärder för att dämpa hastigheten i tätorterna. Det kan handla om avsmalningar på vägen, hastighetsdämpande skyltar, farthinder eller blomlådor.

Hastighetsdämpande skylt

Det finns ett flertal hastighetsdisplayer i kommunen. De permanenta sitter på Skepplandavägen i Skepplanda, Göteborgsvägen och Starrkärrsvägen i Älvängen samt på Alingsåsvägen i Alafors.

Det finns även en hastighetsdisplay som går att flytta runt på olika platser i kommunen. När ett fordon närmar sig skylten så visas hastigheten på displayen. Håller du en högre hastighet än vad som är tillåtet, blir du som trafikant påmind om att sakta ner. När det kommer in synpunkter om att det är höga hastigheter på en gata är första åtgärden att göra en mätning.

Timglashållplatser

Längs lokalvägen till E45:an är de flesta busshållplatserna så kallade timglashållplatser. Det innebär att körbanan är avsmalnad till ett körfält och inga bilar kan köra förbi då bussen står vid hållplatsen. Resenärerna kan tryggt kliva av och passera över vägen innan bussen kört iväg.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 18 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen