Länk till startsidan

Begravning

Som närstående kan du själv ta hand om begravningen, men det vanliga är att man tar hjälp av en begravningsbyrå. Det kan vara en borgerlig begravning eller en begravning på annat sätt beroende på vad den avlidne önskat.

Svenska kyrkans ansvar

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige, oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet.

Begravningsavgift betalas av alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. I avgiften ingår gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremoni.

Borgerlig begravning

Om du önskar en begravning utan religiösa inslag för den avlidne kontaktar du en begravningsbyrå och en kommunal begravningsförrättare för att ordna en borgerlig begravning.

Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Det går bra att låta en anhörig, god vän eller någon helt utomstående förrätta begravningen. Annars förmedlar begravningsbyrån en begravningsförrättare.

Som anhörig kan du utforma akten på ett personligt sätt med hänsyn till tro och livsåskådning. Ni kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen. Om den avlinde senast var folkbokförd i Ale kommun kontaktar du oss på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Kommunala begravningsförrättare

Stina-Kajsa Melin
Telefon 031-98 11 51, 0707-67 04 01

Ewa Wennberg
Telefon 0707-23 80 36

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen