Länk till startsidan

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för kommunens genomförande av allmänna val, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Valnämnden har bland annat till uppgift att

  • utse röstmottagare
  • besluta om vallokaler
  • arrangera förtidsröstningen inom kommunen
  • genomföra den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen

Regional valmyndighet är länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, gör rättelse i röstlängd, sköter valnattsrapporteringen och ansvarar för den slutliga rösträkningen. 
  
Den centrala förvaltningsmyndigheten för val är valmyndigheten.
Den framställer röstlängder och röstkort samt fördelar mandaten mellan partierna.

Valnämndens kallelser och protokoll

Kommande val

Val till Europaparlamentet år 2024
Val till riksdag, region samt kommun år 2026
Val till Europaparlamentet år 2029
Val till riksdag, region samt kommun år 2030
 
Det svenska valsystemet, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Valnämndens presidium

  • Ordförande Sune Rydén (KD)
  • Förste vice ordförande Catharina Eliasson (S)
  • Andre vice ordförande Ingmar Othzén (C)

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen