Länk till startsidan

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsvariationer, kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering, äldreomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsfrågor.

Socialnämndens kallelser och protokoll

Socialnämndens presidium

  • Ordförande Tyrone Hansson (FIA)
  • Förste vice ordförande Johnny Sundling (S)
  • Andre vice ordförande Lars Kopp (M)

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen