Länk till startsidan

Servicenämnd

Servicenämnden är ansvarig för förvaltning av egendom, lokalförsörjning, IT-verksamhet och övrig internservice.

Servicenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare valda av kommunfullmäktige.

Servicenämndens kallelser och protokoll

Servicenämndens presidium

  • Ordförande Sune Rydén (KD)
  • Förste vice ordförande Jessica Loftbring (C)
  • Andre vice ordförande Claes Mellander (SD)

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen