Länk till startsidan

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden är bland annat ansvarig för kommunens uppgifter inom plan och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskydd, renhållning, kommunalt vatten och avlopp, kommunens exploateringsverksamhet samt de gator och parker som kommunen är huvudman för.

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden är Ale kommuns trafiknämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd och byggnadsnämnd.

Samhällsbyggnadsnämndens kallelser och protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens presidium

  • Ordförande Henrik Fogelklou (M)
  • Förste vice ordförande Johan Nordin (S)
  • Andre vice ordförande Jan Murray (M)

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 24 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen