Länk till startsidan

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden ansvarar för att utse samt utöva kontroll och tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Vissa ställföreträdande följer av lag, andra beslutas av domstol eller av överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämndens uppdrag är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser Länk till annan webbplats..

Överförmyndarnämndens kallelser och protokoll publiceras inte.

Överförmyndarnämndens presidium

  • Ordförande Robert Kunanta Roos (SD)
  • Förste vice ordförande Eva Eriksson (S)

Kallelser och protokoll

Eftersom nästan alla ärenden som överförmyndarnämnden fattar beslut om gäller enskilda personer och handlingarna skyddas av sekretess publiceras inga kallelser eller protokoll från överförmyndarnämnden här på webbplatsen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen