Länk till startsidan

Kommunledningsförvaltning

Förvaltningen bereder ärenden som ska beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samordnar övergripande och strategiska frågor i kommunen och genomför projekt och uppdrag.

Kommunledningsförvaltningen leds av kommunchefen och har följande avdelningar:

 • Ekonomiavdelning med en redovisningsenhet och en upphandlingsenhet.
 • HR-avdelning med en löneenhet.
 • Kansli- och säkerhetsavdelning med en kansliavdelning och säkerhetsavdelning
 • Strategi- och uppföljningsavdelning med kommunikationsenhet, en kontaktcenterenhet, en utvecklingsenhet och en näringslivsenhet.
 • Överförmyndarenhet

Organisation

 • Kommunchef
  Maria Kosterlind Reinholdsson
 • Biträdande kommunchef
  Ken Gunnesson
 • Ekonomichef
  Ken Gunnesson
 • Redovisningschef
  Kristina Landberg
 • Upphandlingschef
  Ann Linde Koolman
 • Kanslichef
  Emelie Cergic Boberg
 • Säkerhets- och beredskapschef
  Kenny Bytoft
 • HR-chef
  Malin Olsson
 • Lönechef
  Linnéa Eskilsson Almqvist
 • Näringslivschef
  Per Brohagen
 • Kontaktcenterchef
  Carin Kling
 • Kommunikationssamordnare
  Karin Dickens

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 9 februari 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen