Länk till startsidan

Jävsnämnd

Jävsnämnden ansvarar för att handlägga och utföra tillsyn när en nämnd inte kan göra det på grund av att nämnden själv bedriver verksamheten.

Jävsnämnden har som uppdrag att ansvara för handläggningen:

  • kring rättigheter och skyldigheter för kommunen i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden eller annan nämnd är förhindrad att fullgöra uppgiften på grund av att de företräder kommunen som part

  • utövar i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden eller annan nämnd är förhindrad att utföra på grund av att de själva bedriver verksamheten

Exempel på situation där jävsnämnden agerar

Om samhällsbyggnadsförvaltningen bygglov för en fastighet som förvaltningen ska äga kan inte samhällsbyggnadsnämnden bevilja bygglov eftersom verksamhetsansvaret finns hos nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden är samhällsbyggnadsförvaltningen. I stället hanteras beslutet om bygglov av jävsnämnden.

Jävsnämndens kallelser och protokoll

Jävsnämndens presidium

  • Ordförande Mikael Berglund (M)
  • Förste vice ordförande Dennis Ljunggren (S)
  • Andre vice ordförande Robert Jansson (SD)

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 15 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen