Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Augusti 2018 - hållbar konsumtion, trygghet och inflytande

I denna panelundersökning ställdes bland annat frågor om hållbar konsumtion och samhällsutvecklingen.

Brukar du fundera på vilka negativa konsekvenserna för miljö och samhälle som dina vardagliga inköp har?

 

Antal

%

Alltid

17 personer

10 %

Oftast

83 personer

49 %

Sällan

61 personer

36 %

Aldrig

7 personer

4 %

Vet ej

2 personer

1 %

Total

170 personer

100 %


Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Brukar du handla ekologiska livsmedel?

 

Antal

%

Alltid

11 personer

7 %

Oftast

85 personer

50 %

Sällan

67 personer

39 %

Aldrig

6 personer

5 %

Vet ej

1 personer

1 %

Total

170 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

När du köper möbler, hur ofta brukar du då köpa dem begagnade, dvs. ”second hand”?

 

Antal

%

Alltid

4 personer

2 %

Oftast

34 personer

20 %

Sällan

72 personer

42 %

Aldrig

57 personer

34 %

Vet ej

3 personer

2 %

Total

170 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

När du köper husgeråd till hemmet, hur ofta brukar du då köpa dem begagnade, dvs. ”second hand”?

 

Antal

%

Alltid

2 personer

1 %

Oftast

23 personer

14 %

Sällan

61 personer

36 %

Aldrig

79 personer

47 %

Vet ej

5 personer

3 %

Total

170 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

När du köper kläder, hur ofta brukar du då köpa dem begagnade, dvs. ”second hand”?

 

Antal

%

Alltid

3 personer

2 %

Oftast

23 personer

14 %

Sällan

53 personer

31 %

Aldrig

90 personer

53 %

Vet ej

1 person

1 %

Total

170 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Tänk dig en genomsnittlig vecka, hur ofta brukar du äta middag helt utan kött, fisk eller fågel?

 

Antal

%

Aldrig

58 personer

34 %

1 dag i veckan

64 personer

38 %

2 dagar i veckan

18 personer

11 %

3 dagar i veckan

12 personer

7 %

4 dagar i veckan

8 personer

5 %

5 eller fler dagar i veckan

7 personer

4 %

vet inte

3 personer

2 %

Total

170 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Har du eller någon annan i ditt hushåll aktivt valt miljöcertifierad el till ert boende?

 

Antal

%

Ja

50 personer

29 %

Nej

90 personer

53 %

Vet inte

30 personer

18 %

Total

170 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Samhällsutveckling i Ale kommun

Nu kommer en fråga kring den övergripande samhällsutvecklingen i Ale kommun. Med samhällsutveckling menar vi lokalsamhället och kommunens utveckling, riktning, möjligheter och förmåga att skapa ett gott liv tillsammans för nuvarande och kommande generationer.

Känner du ett ansvar att påverka samhällsutvecklingen i Ale kommun?

 

Antal

%

Ja, till mycket stor del

30 personer

18 %

Ja, till ganska stor del

72 personer

42 %

Nej, till ganska liten del

43 personer

25 %

Nej, till väldigt liten del

22 personer

13 %

vet inte

3 personer

2 %

Total

170 personer

100 %

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Upplever du att det finns möjligheter för invånarna i Ale kommun att påverka samhällsutvecklingen?

 

Antal

%

Ja, till mycket stor del

4 personer

2 %

Ja, till ganska stor del

32 personer

19 %

Nej, till ganska liten del

60 personer

35 %

Nej, till väldigt liten del

58 personer

34 %

vet inte

16 personer

9 %

Total

170 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Känner du dig som en del i Ale kommuns samhällsutveckling?

 

Antal

%

Ja, till mycket stor del

5 personer

3 %

Ja, till ganska stor del

28 personer

17 %

Nej, till ganska liten del

55 personer

32 %

Nej, till väldigt liten del

75 personer

44 %

vet inte

7 personer

4 %

Total

170 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen i Ale kommun?

 

Antal

%

Ja, till mycket stor del

46 personer

27 %

Ja, till ganska stor del

79 personer

47 %

Nej, till ganska liten del

22 personer

13 %

Nej, till väldigt liten del

8 personer

5 %

vet inte

15 personer

9 %

Total

170 personer

100 %

 

Bilden visar svarsfördelningen i ett stapeldiagram.

Inflytandeindex

Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls nöjd och 10 för I allra högsta grad nöjd.

 

Antal

%

1 - Inte alls nöjd

33 personer

19 %

2

16 personer

9 %

3

25 personer

15 %

4

20 personer

12 %

5

28 personer

17 %

6

21 personer

12 %

7

18 personer

11 %

8

8 personer

5 %

9

0 personer

0 %

10 - I allra högsta grad nöjd

1 person

1 %

Total

170

100 %


Hur väl uppfyller Ale kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls och 10 för I allra högsta grad.

 

Antal

%

1 - Inte alls

25 personer

14,7 %

2

24 personer

14,1 %

3

26 personer

15,3 %

4

18 personer

10,6 %

5

31 personer

18,2 %

6

17 personer

10 %

7

17 personer

10 %

8

8 personer

4,7 %

9

3 personer

1,8 %

10 - I allra högsta grad

1 person

0,6 %

Total

170 personer

100 %

Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?

På en skala 1 till 10 där 1 står för långt ifrån och 10 för mycket nära.


Antal

%

1 - Långt ifrån

25 personer

14,7 %

2

19 personer

11,2 %

3

34 personer

20 %

4

20 personer

11,8 %

5

26 personer

15,3 %

6

19 personer

11,2 %

7

15 personer

8,8 %

8

10 personer

5,9 %

9

1 person

0,6 %

10 - Mycket nära

1 person

0,6 %

Total

170 personer

100 %

 

Nöjd Inflytande Indexet (NII) ligger i denna undersökning på 34,2.

Trygghetsindex

Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för I allra högsta grad bra.

Namn

Antal

%

1 - Inte alls bra

16 personer

9,4 %

2

11 personer

6,5 %

3

19 personer

11,2 %

4

20 personer

11,8 %

5

10 personer

5,9 %

6

18 personer

10,6 %

7

26 personer

15,3 %

8

28 personer

16,5 %

9

19 personer

11,2 %

10 - I allra högsta grad bra

2 personer

1,2 %

Ingen åsikt

1 person

0,6 %

Total

170 personer

100 %

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för I allra högsta grad bra.


Antal

%

1 - Inte alls bra

19 personer

11,2 %

2

11 personer

6,5 %

3

14 personer

8,2 %

4

16 personer

9,4 %

5

17 personer

10 %

6

15 personer

8,8 %

7

27 personer

15,9 %

8

29 personer

17,1 %

9

16 personer

9,4 %

10 - I allra högsta grad bra

4 personer

2,4 %

Ingen åsikt

2 personer

1,2 %

Total

170 personer

100 %

Hur ser du på hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls bra och 10 för I allra högsta grad bra.


Antal

%

1 - Inte alls bra

10 personer

5,9 %

2

12 personer

7,1 %

3

19 personer

11,2 %

4

18 personer

10,6 %

5

23 personer

13,5 %

6

24 personer

14,1 %

7

24 personer

14,1 %

8

21 personer

12,4 %

9

10 personer

5,9 %

10 - I allra högsta grad bra

8 personer

4,7 %

Ingen åsikt

1 person

0,6 %

Total

170 personer

100 %


Upplever du att kommunen arbetar för att öka den upplevda tryggheten i kommunen?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls och 10 för I allra högsta grad.

Namn

Antal

%

1 - Inte alls

23 personer

13,5 %

2

17 personer

10 %

3

20 personer

11,8 %

4

24 personer

14,1 %

5

22 personer

12,9 %

6

19 personer

11,2 %

7

16 personer

9,4 %

8

17 personer

10 %

9

4 personer

2,4 %

10 - I allra högsta grad

1 person

0,6 %

Ingen åsikt

7 personer

4,1 %

Total

170 personer

100 %

Trygghetsindexet ligger i denna undersökning på 44,8.

Kommunens service

Anser du att kommunen i helhet ger kunderna/medborgarna det stöd och den hjälp som de behöver?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Inte alls och 10 för I allra högsta grad.

Namn

Antal

%

1 - Inte alls

17 personer

10 %

2

19 personer

11,2 %

3

27 personer

15,9 %

4

11 personer

6,5 %

5

25 personer

14,7 %

6

18 personer

10,6 %

7

18 personer

10,6 %

8

13 personer

7,6 %

9

2 personer

1,2 %

10 - I allra högsta grad

1 person

0,6 %

Ingen åsikt/vet ej

19 personer

11,2 %

Total

170 personer

100 %


Hur ser du på bemötandet du får när du kontaktar kommunen?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Mycket negativt och 10 för Mycket positivt.

 

Antal

%

1 - Mycket negativt

8 personer

4,7 %

2

11 personer

6,5 %

3

12 personer

7,1 %

4

18 personer

10,6 %

5

22 personer

12,9 %

6

14 personer

8,2 %

7

23 personer

13,5 %

8

22 personer

12,9 %

9

10 personer

5,9 %

10 - Mycket positivt

4 personer

2,4 %

Ingen åsikt/vet ej

26 personer

15,3 %

Total

170 personer

100 %

 

Rekommendation

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Ale?

På en skala 1 till 10 där 1 står för Nej, absolut inte och 10 för Ja, absolut.

Namn

Antal

%

1 - Nej, absolut inte

12 personer

7,1 %

2

7 personer

4,1 %

3

10 personer

5,9 %

4

14 personer

8,2 %

5

20 personer

11,8 %

6

18 personer

10,6 %

7

29 personer

17,1 %

8

26 personer

15,3 %

9

17 personer

10 %

10 - Ja, absolut

17 personer

10 %

Total

170 personer

100 %


Bakgrundsvariabler

Kön, jag är

 

Antal

%

Kvinna

85 personer

50 %

Man

80 personer

47,1 %

Vill inte uppge

5 personer

2,9 %

Total

170 personer

100 %

 

Jag bor i

 

Antal

%

Surte

11 personer

6,5 %

Bohus

16 personer

9,4 %

Nödinge

43 personer

25,3 %

Nol

23 personer

13,5 %

Alafors

12 personer

3,6 %

Älvängen

32 personer

18,8 %

Alvhem

2 personer

1,2 %

Skepplanda

15 personer

8,8 %

Starrkärr

2 personer

1,2 %

Hålanda

3 personer

1,8 %

Övrigt

11 personer

9,9 %

Total

170 personer

100 %

 

Ålder

 

Antal

%

18-24 år

0 personer

0 %

25-34 år

8 personer

4,7 %

35-44 år

51 personer

30 %

45-54 år

49 personer

28,8 %

55-64 år

23 personer

13,5 %

65-74 år

29 personer

17,1 %

75 år eller äldre

10 personer

5,9 %

Total

170 personer

100 %

Jag har bott i kommunen i

 

Antal

%

2 år eller kortare

3 personer

1,8 %

3-5 år

12 personer

7,1 %

6-10 år

26 personer

15,3 %

11 år eller längre

129 personer

75,9 %

Total

170 personer

100 %

Min nuvarande sysselsättning är

 

Antal

%

Anställd

108 personer

63,9 %

Egen företagare

13 personer

7,7 %

Studerande

1 person

0,6 %

Pensionerad

39 personer

23,1 %

Föräldraledig

1 person

0,6 %

Arbetslös

2 personer

1,2 %

Annat

5 personer

3 %


Sidan kontrollerades av:

den