Länk till startsidan

Skolskjuts gymnasium

Gymnasieelever folkbokförda i Ale kommun ska ha minst 6 kilometer till sin valda gymnasieskola för att vara berättigad ett kostnadsfritt västtrafikkort.

Ansökan

Alla gymnasielever behöver ansöka om ett västtrafikkort inför varje nytt läsår. Du kan ansöka när som helst under läsåret men för att vara säker på att få ditt busskort innan terminsstart behöver ansökan inkomma under ansökningsförfarandet på våren. Som längst kan du få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Kortet skickas hem till dig inför terminsstart i augusti.

Ansök i god tid

Vi prövar varje inkommen ansökan. Om ansökan är korrekt ifylld är handläggningstiden på kommunen mellan 5 och 10 arbetsdagar. Leverantören har i sin tur en handläggningstid på ungefär en vecka.

Det är viktigt att ansöka om västtrafikkort i god tid, eftersom det kan uppstå längre handläggningstider vid terminsstarten.

Västtrafikkort, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Borttappat västtrafikkort

Kortet är en värdehandling och ska förvaras så. Om du förlorar ditt kort eller om det har slutat att fungera kan du ansöka om ett ersättningskort Länk till annan webbplats.. Gymnasieelever debiteras en kostnad på 212 kr för ersättningskort. Ett västtrafikkort som är helt och rent men inte fungerar debiteras inte om det lämnas in till kontaktcenter. Det nya kortet skickas till din folkbokföringsadress efter cirka en vecka från det att beställning är gjord, under tiden kan du hämta ut ett tillfälligt kort på kontaktcenter.

Busskort för dig som har APL, arbetsplatsförlagt lärande

Du kan som gymnasieelev få så kallat APL-busskort om du har mer än sex kilometer till din praktikplats från ditt hem. Det gäller bara för dig som inte har ett busskort sedan tidigare. Kortet får du från din gymnasieskola. Prata med din mentor på skolan du går på om hur du ansöker.

Om du avbryter dina studier

Om du avbryter dina studier kommer skolkortet att spärras.

Om du byter skola eller flyttar inom kommunen

Kontakta oss så att vi kan kolla om du behöver ett annat busskort, eller om sträckan mellan din nya bostad och din skola inte är tillräckligt lång för att du ska få ha busskort. Du når oss via e-post kommun@ale.se.

Om du flyttar till en annan kommun

Om du flyttar till en annan kommun måste du vända dig till din nya hemkommun för att få ett nytt skolkort. Ditt skolkort kommer att avslutas per automatik.

Inackorderingstillägg

Om du beviljas inackorderingstillägg måste du kontakta oss snarast på e-post kommun@ale.se. Du kan annars bli skyldig att betala för skolkortet. Ditt skolkort spärras omedelbart om du har inackorderingstillägg.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen