Länk till startsidan

Taxor, avgifter och riktlinjer kulturskola


Terminsavgifter

Startår / danslek / teaterlek / skapande verkstad (förskoleklass -åk 2): 550:-

Terminskurs / ämneskurs: 600:-

Fördjupningskurs: 800:-

Syskonrabatt: tredje barnet i en familj deltar kostnadsfritt.

Maxtak för familjer: 2000:- per termin

Kortkurser, lov, läger

Ett pass (ex. prova-på): 80:-

Kortkurs om 3-4 pass: 400:-

Kortkurs om 6-8 pass: 600:-

Lägeravgift: 500 till 1000:- (beroende på antal dagar)

Instrumenthyra: 400:- / termin

Uthyrning av instrument sker i mån av tillgång och i första hand för nybörjare.

 

Riktlinjer

Inledning och syfte


Denna riktlinje gäller för inskrivna elever på kulturskolans terminsbaserade undervisning. Ale kulturskola erbjuder undervisning inom bild, dans, film, musik, musikal och teater. Undervisningen riktar sig till barn och unga i åldrarna 0-20 år på deras fria tid. Riktlinjerna fastställer regler kring avgift, garanti och antagning.


Terminsbaserad undervisning
Terminsbaserad undervisning sker företrädelsevis i grupp men även enskild undervisning förekommer. Undervisningen sker på elevens fria tid och omfattar i regel en lektion per vecka. Undervisningen följer grundskolans läsårstider. I samråd med kulturskolans enhetschef ansvarar pedagogen för schemaläggning, gruppstorlek samt lektionslängd om minst 20 minuter per vecka.

Uppspel, utåtriktad verksamhet
Som elev vid kulturskolans erbjuds du att delta i uppspel, konserter, framträdanden, utställningar, kopplade till den inriktning du deltar i. Du kan också komma att erbjudas att delta i ensembler, projekt, samproduktioner tillsammans med elever inom andra inriktningar.


Garanti – terminsbaserad undervisning.
Kulturskolan garanterar 12 pedagogledda lektionstillfällen per termin. Undervisningen följer i stort sett grundskolans terminer.


Frånvaro
Utebliven lektion på grund av elevens egen frånvaro exempelvis sjukdom eller resa, ersätts ej. Vid särskilda skäl som långvarig sjukdom, tillfällig utlandsvistelse om 6-12 månader kan uppehåll beviljas med bibehållen plats. Vid oannonserad frånvaro om 3 tillfällen eller mer går platsen förlorad.


Verksamhet på skollov
Kulturskolan erbjuder verksamhet på skollov exempelvis kortkurser, fördjupningskurser, prova-påverksamhet och samverkansprojekt.


Antagning och avgifter
För antagning krävs att eleven är folkbokförd i Ale kommun och att eleven är anmäld till verksamheten via kulturskolans webbaserade kurskatalog (www.studyalong.se/ale). Elever från andra kommuner kan delta i mån av plats. Kurskatalogen lanseras på våren och anmälan till ledig plats kan ske löpande under hela året.

 

 

Uppdaterades: 26 juni 2024
Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen