Länk till startsidan

Gröna torget i Nödinge

Ett grönt torg ska anläggas i centrala Nödinge under 2024. Torget är tänkt som en grön bostadsnära plats och en del av det planerade aktivitetsstråket som ska binda ihop de olika delarna av Nödinge centrum. Planen är att torget ska vara klart 1 oktober 2024.

Skiss över det gröna torget i Nödinge.

Det gröna torget kommer anläggas framför Ale Kulturrum. Här ska det vara lätt för Alebor i olika åldrar att mötas. På torget kommer det finnas träd, buskar, parkbänkar, belysning och eventuellt en gräsyta för aktivitet och lek.

Tanken är att torget ska tillföra mer grönt till Nödinge centrum som idag till stor del består av hårdgjorda ytor med få platser för spontana sociala möten. I dialog med invånare, fastighetsägare och näringslivet har vi förstått att det finns ett stort behov av grönytor och mötesplatser i Nödinge centrum. Denna satsning är ett steg mot att möta upp det behovet.

Eftersom det gröna torget kommer att anläggas på platsen framför Ale Kulturrum kommer några av parkeringsplatserna på Ale kommuns parkeringsplats att påverkas.

Delar av satsningen finansieras genom stöd från Boverket

Ale kommun såg tidigt i utvecklingen av Nödinge centrum ett behov av grönytor i ortens centrum. Därför sökte kommunen redan 2021 bidrag från Boverket för att bygga ett grönt torg. Nu kan vi använda detta stöd som innebär att delar av kostnaden finansieras med stöd från Boverket.

Tidplan

Planen är att torget ska vara klart 1 oktober 2024.

Entreprenör

NCC

Frågor och svar om det gröna torget

Vad ska göras framför Ale Kulturrum?

Här ska vi bygga en trevlig, grön och bostadsnära plats med träd, buskar, fontän, bänkar, belysning och gräsyta - en del av planerat aktivitetsstråk som ska bygga ihop Nödinge centrum.

Hur lång tid kommer bygget att ta?

Projektet beräknas vara klart under 2024.

Vilka tider kommer arbetet att ske?

De flesta arbeten kommer utföras kl 06.30 – 16.00 måndag till fredag. Avvikande tider kan förekomma.

Vilket område kommer påverkas?

För att skapa det gröna torget kommer vi att göra om en yta på delar av den stora kommunala parkeringsplatsen i Nödinge centrum. Under vissa perioder kan det innebära begränsad framkomlighet på Vitklövergatan. Håll dig uppdaterad via vår driftinformation.

Driftinformation

Vilken typ av arbetsmoment kommer att utföras?

Vi kommer bland annat att schakta (gräva), dra rör och el, lägga betongmarkplattor, plantera buskar och träd och bygga en fontän. Antalet transporter till och från området kommer att öka, eftersom vi kommer att behöva ta in material och forsla bort schaktmassor.

Påverkas ingången till Ale Kulturrum och Ale bibliotek i Nödinge?

Tillträdet till Ale Kulturrum och biblioteket i Nödinge kommer att påverkas på olika sätt under byggtiden, men vi kommer att se till att man alltid kan komma fram till Ale Kulturrum och Ale bibliotek i Nödinge.

Jag brukar parkera på ytan där det byggs, var ska jag parkera nu?

Det finns många andra platser att parkera på i Nödinge centrum. Pendelparkering i Nödinge centrum hittar du via vår kommunkarta: Kommunkartan (ale.se) Länk till annan webbplats.
Du är alltid välkommen att kontakta Ale kommun om du har frågor eller synpunkter kring våra parkeringsplatser.

Hur kommer det bli med parkering för rörelsehindrade i Nödinge centrum när torget byggs?

Vi kommer skapa nya tillfälliga parkeringsplatser för rörelsehindrade under byggnationen och i byggnationen planeras för att den kommunala parkeringen fortsatt ska ha parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Hur många parkeringsplatser kommer påverkas på den kommunala parkeringen framför Ale Kulturrum?

Under byggtiden kommer cirka 35 parkeringsplatser på den kommunala parkeringen i Nödinge centrum att påverkas. De flesta av dessa planerar vi att återskapa när byggnationen är klar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen