Länk till startsidan

Gröna torget i Nödinge

Ett grönt torg ska anläggas i centrala Nödinge under 2024. Torget är tänkt som en grön bostadsnära plats och en del av det planerade aktivitetsstråket som ska binda ihop de olika delarna av Nödinge centrum. Planen är att torget ska vara klart 1 oktober 2024.

Inspirationsbild. Foto: USER_59619/Mostphotos

Det gröna torget kommer anläggas framför Ale Kulturrum. Här ska det vara lätt för Alebor i olika åldrar att mötas. På torget kommer det finnas träd, buskar, parkbänkar, belysning och eventuellt en gräsyta för aktivitet och lek.

Tanken är att torget ska tillföra mer grönt till Nödinge centrum som idag till stor del består av hårdgjorda ytor med få platser för spontana sociala möten. I dialog med invånare, fastighetsägare och näringslivet har vi förstått att det finns ett stort behov av grönytor och mötesplatser i Nödinge centrum. Denna satsning är ett steg mot att möta upp det behovet.

Eftersom det gröna torget kommer att anläggas på platsen framför Ale Kulturrum kommer några av parkeringsplatserna på Ale kommuns parkeringsplats att påverkas.

Delar av satsningen finansieras genom stöd från Boverket

Ale kommun såg tidigt i utvecklingen av Nödinge centrum ett behov av grönytor i ortens centrum. Därför sökte kommunen redan 2021 bidrag från Boverket för att bygga ett grönt torg. Nu kan vi använda detta stöd som innebär att delar av kostnaden finansieras med stöd från Boverket.

Tidplan

Planen är att torget ska vara klart 1 oktober 2024.

Entreprenör

NCC

Uppdaterades: 19 mars 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen