Länk till startsidan

Radon

Radon är en gas som varken syns eller luktar. Det är därför omöjligt att veta om det finns radon i ett hus utan att göra en radonmätning. Radon kan orsaka lungcancer.

Förekomst

Radon kan bland annat komma från marken med inträngande luft eller från byggnadsmaterialet. Radon från marken är den vanligaste orsaken.

Radon från marken

Radon finns i marken och kan komma in i ett hus tillsammans med luft från marken.

Ale kommun har undersökt förekomsten av markradon. Undersökningen visar att det i Ale kommun finns störst risk för markradon i Kollanda, delar av Livered och i ett smalt område längs väg E45 mellan Älvängen och Nol. Bor du inom dessa områden är det särskilt viktigt att ha kontrollerat radonhalten. Bor du i något annat område kan det också finnas en risk för att du får in markradon i huset.

Nästan all mark innehåller tillräckligt mycket radon för att luft från marken kan innehålla höga radonhalter. Det är därför alltid viktigt att huset är tätt mot marken. Radon kan till exempel läcka in vid otäta anslutningar för rör och ledningar, genom luftintag från krypgrund till öppen spis, genom otäta eller uttorkade golvbrunnar eller vid springor mellan grundplattan och väggarna. Du bör se till att ventilationen inte orsakar undertryck i huset och att friskluften tas från ventiler i väggar eller fönsterspringor och inte från marken.

Radon från byggnadsmaterial

Byggnadsmaterial som innehåller radonhaltigt bergmaterial kan avge radon. Blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial och tillverkades mellan 1929 och 1975. Om ditt hus är byggt av material som avger radon bör du låta en fackman ta fram åtgärdsförslag.

Mäta radon

Du bör mäta radonhalten:

  • Om du inte gjord någon mätning tidigare eller om det var många år sedan en mätning gjordes.
  • Vid husköp.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem.

Den vanligaste metoden för att kontrollera radonhalten i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. Mätningen ska pågå i minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Kontaktcenter kan hjälpa till med att beställa dosor. Du kan också vända dig direkt till ett ackrediterat mätlaboratorium som tillhandahåller mättjänsten.

Mätresultat från alla radonmätningar som beställts genom kommunen sparas i kommunens register. Mätresultat för en speciell fastighet kan efterfrågas hos miljöenheten.

Om du snabbt behöver få en uppfattning om radonhalten i ett hus, till exempel vid husförsäljning, kan du göra en rådgivande korttidsmätning under minst sju dygn. Kontaktcenter kan hjälpa till med att beställa mätdosor även för korttidsmätning. Du når kontaktcenter på telefon 0303–70 30 00 . Du kan också vända dig direkt till ett ackrediterat mätlaboratorium som tillhandahåller mättjänsten.

Riktvärdet

Riktvärdet för radongas i bostäder är 200 Bq/m3. Höga halter radon betraktas som en olägenhet för människors hälsa.

stralsakerhetsmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 22 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen