Länk till startsidan

Fukt och mögel

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Om det är fuktigt kan mögel börja tillväxa inomhus.

Fukt och mögel kan ge hälsobesvär

När fuktskador inte åtgärdas kan mögel och bakterier växa till. Dessutom kan fuktskador leda till att bygg- och inredningsmaterial bryts ner, vilket i sin tur kan skapa kemiska ämnen i luften. Fuktproblem i byggnader kan påverka hälsan. Risken för besvär i luftvägarna och astma kan öka och personer med allergi kan påverkas negativt.

Orsaker till fuktproblem

De vanligaste orsakerna till mögel inomhus är fuktskadade väggar, tak eller golv, framför allt i bad- och duschrum. Dålig ventilation i bostaden kan också leda till fuktskador.

Andra vanliga orsaker till fukt och mögel kan vara:

 • Fuktiga material som byggs in.
 • Otillräckligt kapillärbrytande material (det vill säga material som inte suger upp/drar åt sig vätska) under bottenplattan.
 • Otillräckligt ventilerade krypgrunder.
 • Dålig dränering av grunden.
 • Trämaterial som får kontakt med fukt i bottenplattan.
 • Otillräcklig ventilation i huset.
 • Läckande tak, stuprör eller vattenläckor.

Tecken på fukt- och mögelskador

Fukt och mögelskador är ofta dolda inne i byggnadskonstruktionen och kan vara svåra att se. Möger luktar ibland, men inte alltid. Synliga tecken på en fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvmattan eller tapeten, eller att färg flagnar och lossnar. En stor mängd silverfiskar kan tyda på för hög fukthalt i badrum eller angränsande rum.

Det här kan du göra i förebyggande syfte

Du kan förebygga fukt- och mögelskador i badrum genom att tänka på följande:

 • Håll rent under badkar och rengör golvbrunnen regelbundet. Mögelfläckar i kakelfogar i badrum är vanliga och utgör normalt sett ingen hälsorisk. Du kan få bort fläckarna genom vanlig grovrengöring.
 • Använd duschdraperi och torka bort vattnet på golvet för att minska fukten i badrummet.
 • Undvik att hänga mycket tvätt på tork i badrummet.
 • Kontrollera att ventilationen i badrummet fungerar.
 • Undvik att borra hål i närheten av duschen, då kan vatten läcka in i väggen.
 • Installera inte tvättmaskin och torktumlare utan att först kontakta fastighetsägaren.
 • En god ventilation i hela bostaden minskar risken för fukt- och mögelskador. Se till att hålla alla tillufts- och frånluftsventiler öppna.

Om du upplever problem eller störning

Vänd dig i första hand till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Om du äger din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och eventuellt ett konsultföretag med byggnadsteknisk kompetens för att få råd.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 19 januari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen